Felieton 2 Dec 2017 | Redaktor
Gdy nie chce nam się chcieć

Medytacje ewangeliczne z dnia 2 grudnia 2017, Sobota

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. (Łk 21,34-36)

Są realne przyczyny ociężałości serca. Wcale nie chodzi tu o brak siły fizycznej, ale o to, że nie chce nam się chcieć.

Ciało i dusza są w jednej osobie ludzkiej ale nie są sobie przeciwstawne. Dualizmy które negują ciało właściwie sugerują, że to co stworzył Bóg jest złe, ale to nieprawda. Ciało jest dobrem, tylko nasze wybory względem ciała bywają niewłaściwe. A tymczasem poprzez ciało rozwijamy się całościowo. Obżarstwo - szeroko rozumiane, bo obżerać możemy się na różne sposoby i różnymi 'produktami', powoduje ostatecznie osłabienie naszej woli, nieuporządkowanie w uczuciach, wyobraźni, nasza decyzyjność staje się mniej wolna... Tak to działa.

I przychodzi moment gdy jest jakaś trudna sytuacja, a my z powodu wcześniejszego obżarstwa nie możemy wznieść się ponad siebie, gdy czasami tak trzeba, dzieją się wtedy rzeczy dla nas coraz trudniejsze z powodu naszego ociężałego serca...

I tak z wolna zapętlamy się, a dzień ostateczny zaczynamy postrzegać lękowo, Sakrament Pokuty i Pojednania przestaje być przez nas postrzegany jako odzyskiwanie daru wolności, ale jako sytuację lękową.

A tymczasem takie proste sprawy jak unormowane przyjmowanie pokarmów, nie odurzanie się, a przede wszystkim ustawienie Boga w swoich uczuciach i wyobraźni, duszy i umyśle na pierwszym miejscu, ponad troskami, nawet gdy są one wielokrotnie absorbujące nas niemal całych, oto prosta droga pokazana przez Chrystusa. Podstawą tej drogi jest modlitwa. Realna rozmowa z Bogiem. Tacy jacy jesteśmy, trudni, nieuporządkowani, poplątani... tacy właśnie z Nim rozmawiajmy. Bez patosu. Bez sztuczności.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor