Felieton 30 Jul 2018 | Redaktor

Zapraszamy dziś na chwilę refleksji z poezją Ewy Maison z Częstochowy. Proste. Wymowne. Trafione. Wszyscy kogoś oceniamy. Gdy to w sobie uznamy, może zaczniemy się uczyć inaczej robić?

GDY MNIE OSĄDZASZ

W czym lepszyś

powiedz i weź kamienia

Skoro nie sięgam

Twego imienia

Unieś swą rękę

Gdzieś ponad głowę

Będę wiedziała

Że Ciebie godzien

Jest tylko człowiek

Twego pokroju

Co w środku mały

Na zewnątrz Bogu

Chciałby dorównać

Wielkości słowa

Lecz złotem cisza

Nie pusta mowa

Ewa Maison

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor