Felieton 16 Nov 2017 | Redaktor
Dzień jak błyskawica - to pewne, będzie pięknie

Medytacje ewangeliczne z dnia 14 listopada 2017, Czwartek

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "tam". Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: Oto tam lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Łk 17,20-25

Jest czas w naszym życiu, kiedy czegoś nie widzimy. Po prostu ma to bardzo ważne znaczenie dla nas. Nie widzieć Syna Człowieczego można na różne sposoby. Mówimy tu o sytuacji, gdy jest pragnienie widzenia Go, a nie o sytuacji gdy człowiek odwraca się od Boga.

Są takie etapy w naszym życiu, kiedy samo pragnienie jest ważne i jednocześnie jest ważne, gdy jest nie spełniane. Możemy nie widzieć Jezusa na różne sposoby. Na przykład może On pozostawać jakby zasłonięty przed naszymi uczuciami. To jest bardzo ważna sytuacja dla naszego wzrastania w miłości do Niego. Oczyszczają się bowiem wtedy w nas pułapki uczuciowe, a relacja pogłębia się i przynosi radość o wiele większą niżby mogły to pojąć nasze uczucia. W bardzo wyrazisty i precyzyjny sposób opisał cały ten proces św. Jan od Krzyża.

Są też sytuacje gdy NIE mamy gdzieś iść i NIE mamy za kimś biec. To bardzo ważne, aby w pewnych sytuacjach sobie samemu stawiać granice. Nie każde dobro jest dobrem dla nas. A bywają przecież fałszywi prorocy. Byli zarówno za czasów Jezusa, jak i na przestrzeni tysiącleci, tak samo są i teraz. Jeśli Jezus mówi, żeby nie biec za kimś to po prostu nie mamy za kimś iść i już.

Jezus Chrystus musiał wiele wycierpieć. Był odrzucony przez to pokolenie. O jakim pokoleniu jest mowa? A może chodzi o ten czas naszego życia, gdy upadamy? Każdy grzech jest odrzuceniem Jezusa. A dotyczy to dokładnie każdego z nas, bo jesteśmy grzesznikami.

Ale… jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.

Obyśmy byli w każdej chwili gotowi na Jego dzień, to będzie najwspanialszy z dni na naszej planecie!

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor