Felieton 22 Oct 2019 | Redaktor
DZIEŃ  DZIECKA  UTRACONEGO - relacja z obchodów w Więcborku

Dzięki staraniom ks. Proboszcza Adama Andrzejczaka oraz grupie zaangażowanych ludzi, w Więcborku powstał GROBOWIEC DZIECI UTRACONYCH.

15 października 2019 r. obchodzimy w Kościele Dzień Dziecka Utraconego.

W Kościele Parafialnym pw. WNMP i Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku o godzinie 12.oo odbyła się Msza Św. w intencji rodziców, którzy przedwcześnie utracili swoje dziecko. Mszę Św. odprawił ks. proboszcz Adam Andrzejczak

"To wyjątkowe spotkanie na wspólnej modlitwie po stracie dziecka, które jak wierzymy przebywa w Domu Ojca. To są dzieci, którym nie dane było się urodzić, nie są niczemu winne' - powiedział we wzruszającej homilii ks. Proboszcz Adam Andrzejczak. "Dziś możemy zauważyć i odkryć łączność dzieci nienarodzonych z Krzyżem Chrystusa. Jesteśmy tu po to aby wypełniać akt miłosierdzia."

To już drugi pochówek Dzieci Utraconych w Więcborku. Pierwszy odbył się również 15 października 2018 r. w Dniu Dziecka Utraconego.

Była to wzruszająca Msza Św., dla przeżywających ją rodziców oraz osób, które kiedyś straciły swoje dziecko. Białe trumienki stały przed ołtarzem, piękne i jednocześnie pełne godności, a dzieci mogły doczekać się godnego pochówku.

W uroczystości pochówku i Mszy Św. oprócz rodziców zmarłych dzieci wzięli także udział wszyscy ci, którzy pragnęli uczcić ten dzień.

Zgromadzeni uczestnicy udali się na cmentarz komunalny w procesji na czele, której szedł ks. Proboszcz, i tam odbyła się ceremonia pogrzebowa. Po wspólnej modlitwie biała trumienka została złożona w Grobie Dzieci Utraconych.

We Mszy Św. uczestniczyli i kwiaty na grobie złożyli; Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, delegacja Szpitala Powiatowego w Więcborku na czele z p. dyrektor Marią Kiełbasińską, p. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku Tomasz Siekierka, Dyrektor ZGK p. Adam Kubiak , Tadeusz Mroziński – Zakład Pogrzebowy”Mroziński” w Więcborku, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Diecezji Bydgoskiej Zofia Świerczewska, oni to podjęli inicjatywę i przyczynili się do powstania Pomnika-Grobu Dzieci Utraconych, za co serdecznie podziękował ks. Proboszcz Adam Andrzejczak po zakończeniu Mszy św.

Mieszkańcy złożyli kwiaty, zapalili znicze, i modlili się nie kryjąc wzruszenia.

Na grobowcu znajduje się napis:

GRÓB DZIECKA NIENARODZONEGO

„TE DZIECI ŻYJĄ W BOGU”
Jan Paweł II Ev. 99.

"Grób ten jest faktycznym miejscem pochówku dzieci utraconych oraz symbolicznym miejscem pamięci dla rodziców, którzy stracili swoje dziecko" - mówił ks. Proboszcz.

Wiele rodzin nie posiada grobu swoich dzieci, dlatego ten pomnik pamięci o naszych małych braciach i siostrach jest niejednokrotnie miejscem dla nich bardzo ważnym w procesie przeżywania żałoby po tak wielkim bólu rozłąki z tymi, których kochamy.

Jest to także miejsce pamięci i modlitwy stworzone z myślą o osobach, które straciły swoje dziecko w przeszłości, ale nie wiedzą gdzie zostało pochowane.

Przystańmy przy tym grobie, pomódlmy się, zapalmy znicz, a Ci Aniołkowie wstawią się za nas u Pana! Spoczywajcie w Bogu!

Zofia Świerczewska

Prezes SRKwDB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor