Felieton 13 Sep 2018 | Redaktor
Dlaczego wspólnoty charyzmatyczne potrzebują Maryi - ks. Sławomir Kostrzewa - [konferencja]

Maryja uczy nas, jak otwierać się na działanie Ducha Świętego, jak odróżniać Boże natchnienia od ludzkich. Swoim przykładem pokazuje, jak powinno wyglądać życie, modlitwa i posługa osoby, która odkrywa w sobie powołanie do szczególnej służby w grupie charyzmatycznej. Zapis audio pierwszej konferencji wygłoszonej przez ks. Sławomira Kostrzewę dla członków Wspólnoty Uwielbienia Magnificat w Bydgoszczy, 9 czerwca 2018 roku.

cz. 1.:

źródło: RCS TV

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor