Felieton 26 Mar 2020 | Redaktor
Człowiek to jedyny byt, który może siebie skrzywdzić

Konferencja o dojrzewaniu. Bardzo konkretne spostrzeżenia, które nas dotyczą.

Zdemaskować siebie samego przed sobą samym.

Jak już wszystko zrobimy, to potem co będzie? Potem będzie śmierć. Ale przecież...

Do tego, jak to u ks. Pawlukiewicza podczas konferencji jest się z czego pośmiać, bo przecież bywamy też śmieszni w naszych ludzkich głupotach. Ale ten śmiech jest zdemaskowaniem złych wyborów. Nie dla rozpaczy, ale dla nowej perspektywy dla naszej konkretnej codziennej rzeczywistości.

źródło: CENTRUM MEDJUGORJE POLSKA you tube

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor