Felieton 1 Mar 2018 | Redaktor
Bł. Michał Kozal ważny dla Bydgoszczy - kim był?

"Prawdziwa wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem, mierzy się jego umiejętnością i gorliwością wykonywania planów Bożych. Obiektywnie najwięcej znaczy ten, który nosi w sobie życie Boże i potrafi to życie budzić w innych i doprowadzać do pełnego rozwoju. Wobec tej prawdy nie może ulegać wątpliwości, że kapłan Chrystusowy mocą swego powołania i swej godności kapłańskiej wyrasta ponad zwykłych ludzi, bo Bóg powierza mu najważniejsze zadanie i w tym celu dopuszcza go do najściślejszego zjednoczenia z sobą." Bł. Michał Kozal

Bł. Michał Kozal był biskupem i męczennikiem II wojny światowej. Urodził się w 25 września 1893r. Pochodził z małej wielkopolskiej wsi Nowy Folwark w powiecie krotoszyńskim, z rodziny rolników Jana i Marianny. Miał sześcioro rodzeństwa.

Michał uczęszczał do szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Krotoszynie. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Seminarium Duchownego w Gnieźnie, a 23 lutego 1918r.,otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze gnieźnieńskiej. Od początku swojej kapłańskiej drogi, dał się poznać jako niezwykle gorliwy katecheta i spowiednik.

Zawsze z ogromną radością głosił Słowo Boże. Był uczynny i miłosierny względem bliźnich. W uznaniu gorliwej posługi kapłańskiej, oraz ogromnej wiedzy w 1927r, został mianowany ojcem duchownym Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Był to doskonały wybór, ponieważ bł. Michał okazał się doskonałym przewodnikiem sumień przyszłych kapłanów, którzy już wtedy uważali go za świętego męża modlitwy.

W 1939r. papież Pius XI mianował go biskupem pomocniczym we Włocławku. Konsekrowano go tuż przed II wojną światową – 13 sierpnia. Wkrótce po tym został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu. W kwietniu 1941r. Kozal trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Zabito go 26 stycznia 1943 roku, podając śmiercionośny zastrzyk w obozowym baraku dla chorych, choć oficjalnie ogłoszono, że zmarł na tyfus.

W obozach śmierć była na porządku dziennym, jednak śmierć biskupa odczuli wszyscy. Wielu więźniów, w przeświadczeniu o świętości jego życia, za jego orędownictwem wzywali Boga w różnych potrzebach.

Po uwolnieniu z Dachau, latem 1945r., ks. kanonik Bolesław Kunka z Włocławka opracował memoriał o męczeńskim życiu biskupa Michała Kozala, który został przesłany do Rzymu z prośbą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. 14 czerwca 1987 r. Papież Jan Paweł II beatyfikował bp. M. Kozala.

Podczas uroczystości beatyfikacyjnej, odbywającej się na placu Defilad w Warszawie, Ojciec Święty wygłosił kazanie, w którym powiedział m. in.:

"Bp Michał Kozal, powołany w przededniu ostatniej wojny i straszliwej okupacji do posługi biskupiej w Kościele włocławskim, potem więziony i zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Jeden z tysięcy tam umęczonych - odszedł w opinii świętości. Dziś tu, w Warszawie, wyniesiony do chwały ołtarzy jako męczennik. Rodacy znają koleje jego życia i męczeństwa. Oto człowiek, jeszcze jeden wśród tych, w których okazała się Chrystusowa władza «w niebie i na ziemi». Władza miłości - przeciw obłędowi przemocy, zniszczenia, pogardy i nienawiści. Tę miłość, którą Chrystus objawił, bp Kozal przyjął w całej pełni jej wymagań. Nie cofnął się nawet przed tym najtrudniejszym: «Miłujcie waszych nieprzyjaciół» (Mt 5, 44). Niech będzie jednym jeszcze patronem naszych trudnych czasów, pełnych napięcia, nieprzyjaźni i konfliktów. Niech będzie wobec współczesnych i przyszłych pokoleń świadkiem tego, jak wielka jest moc łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa - Tego, który «do końca umiłował»"

oprac.: Marta Szweda

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor