Felieton 7 Feb 2018 | Redaktor
Autentyczna wolność - największym atrybutem męczenników za wiarę

Medytacje ewangeliczne z dnia: 7 luty 2018r., Środa

Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!" Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: "Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym". (Mk 7, 14-23)

Jezusowi Chrystusowi zależy na każdym człowieku. "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie!" - krzyczy do nas.

Nasza wolna wola, gdy wybiera Prawdę, jest powodem naszej wolności. Wolności nie dają okoliczności w jakich się znajdujemy. Choćbyśmy byli więzieni przez całe lata, wszystkie okrutne postępowania wobec nas, nie mogą nas zniewolić. Nasza wolność jest w nas, w naszych wewnętrznych decyzjach, choć na zewnątrz wszystko może wyglądać tak, jakbyśmy byli niewolnikami. Powodem wolnej woli jest Bóg, z którym jesteśmy w relacji. To Jego moc w nas czyni nas odpornymi na działania, w których ktoś chciałby nas zniewolić.

Zobaczmy jaką wściekłością na męczenników reagowali ich oprawcy. Działo się tak dlatego, ponieważ to oprawcy byli niewolnikami zła, a złe czyny wychodziły z nich, o czym sami zaświadczali po swych nawróceniach, sami niejednokrotnie stając się potem męczennikami za wiarę.

Męczennicy Chrystusowi do końca zachowywali swoją wolność, bo ich wnętrze było wypełnione Bogiem. Dlatego ich wiarę wystawiano na ciężkie próby, bo niewolnicy zła pałali zawsze zazdrością, bez względu na to, czy tę zazdrość sobie uświadamiali, czy nie.

Z nas są nasze decyzje, jeśli są świadome. Z nas może pochodzić dobro. Mogą też z nas pochodzić złe wybory. Okoliczności są tylko okolicznościami, a Chrystus który jest Prawdą daje nam oświecenie, dzięki któremu zawsze możemy wybierać dobrze.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor