Felieton 2 Oct 2019 | Redaktor
Żaden ludzki święty, ale Aniołowie Stróżowie patronami dnia dzisiejszego

Dzisiejszemu dniu patronują Aniołowie Stróżowie. Potężne duchy, które są osobami niematerialnymi. Mają więc rozum i wolną wolę.

Bardzo głębokie rozumienie takiego bytu osobowego przestawił nam św. Tomasz z Akwinu - zwany też Doktorem Anielskim. To ważne próbować zrozumieć kim jest osoba, z którą jestem w relacji, ale może być tak, że człowiek nie bierze sobie na poważnie wcale relacji z osobami ze świata nadprzyrodzonego.

"Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w Niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w Niebie (Mt 18, 10)." - czytamy w Ewangelii św. Mateusza. Bo to są naprawdę potężne duchy. A zatem Aniołowie Stróżowie są jednak... nasi, a zatem i relacja osobowa z nimi jest bardzo ważna.

To nie jest też tak, że istnieje modlitwa do Anioła Stróża jedna jedyna, której nauczono nas, gdy byliśmy małymi dziećmi, choć trzeba przyznać, że w naszym dzieciństwie chyba najszybciej trafiało do naszych małych umysłów wyobrażenie właśnie postaci naszego Anioła Stróża. Czy to nie jest zadziwiające? A może w umyśle niezmąconym jeszcze złem tego świata człowiek ma wrażliwość i otwartość na nadracjonalne (nie mylić z irracjonalnym) widzenie rzeczywistości? Może... może... może...

Istnieje wiele modlitw do Aniołów Stróżów i pokazują one różne formy relacji i misji jaką mają te duchowe Osoby względem ludzi. Jedną z ciekawszych jest litania do Aniołów Stróżów, która w bardzo konkretny sposób ujawnia, jakie zadania spełnia w naszym życiu nasz Anioł Stróż, zobaczmy to:

Święty Aniele, stróżu mój;

Święty Aniele, opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele, mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Poniżej przyjrzyjmy się kilku zaledwie zdaniom z Pisma Świętego, z których możemy czerpać informacje o misji Aniołów Stróżów. Warto poznać historię tych wydarzeń w całości, a dodajmy że poniższe cytaty, to tylko niektóre z sytuacji opisanych z udziałem Aniołów Stróżów w Piśmie Świętym. Jest ich dużo więcej zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie.

"Czyż nie są Oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?" (Hbr 1,14)

"Swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach" (Ps 91, 11).

"Anioł mnie strzegł, kiedym wyszła z miasta, kiedy tam w obozie Holofernesa byłam i wróciłam" (Jdt 13, 20: por. Wulgata).

"Jahwe, któremu służę, pośle z tobą swego anioła i sprawi, że zamiar twój powiedzie ci się, że weźmiesz żonę dla mego syna z rodziny mojej, z rodu mojego ojca" (Rdz 24,40).

"Nie martw się! Nasze dziecko pójdzie w drogę zdrowe i zdrowe powróci do nas, a oczy twoje zobaczą ten dzień, w którym on zdrów przyjdzie do ciebie. Nie martw się i nie lękaj o niego, siostro. Towarzyszy mu bowiem dobry anioł, więc będzie miał szczęśliwą podróż i wróci zdrowy" (Tb 5,21-22).

"Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim, a także, gdy grzebałeś zmarłych. A kiedy nie wahałeś się wstawać i opuszczać swojego posiłku, i iść, i grzebać umarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 12-15).

i in.

Na koniec przywołajmy modlitwę, z którą być może rzadko się spotykamy. Jest to piękna modlitwa do pewnego szczególnego Anioła - do Anioła Stróża Polski

Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża, aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi polskiemu tej łaski, o którą Cię gorąco prosimy….

Ty zaś Aniele Stróżu Polski, który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych – bądź błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli!

Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń, razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem, ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego. Amen.

KB

foto: ul. 20 Stycznia, przy Akademii Muzycznej. Autorem wizerunków z aniołami i zapisem nutowym jest Julian Nowicki.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor