Felieton 28 May 2019 | Redaktor
Abyśmy nie poszli za głosem osądzonego

Medytacje ewangeliczne z dnia 28 maja 2019 r., Wtorek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: "Dokąd idziesz?" Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony”. (J 16,5-11)

...

"On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie." - mówi Jezus przed swoim odejściem. A zatem, jeśli świat - to znaczy nas, ludzi, trzeba przekonywać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, to znaczy że potrzebujemy tego. Co to znaczy?

Ze słów Jezusa wraz z grzechem zaraz zostają wymienione: sprawiedliwość i sąd. Każde z tych trzech rzeczy jest powiązane i nie jest tak, że Bóg nie ma w sobie miłosierdzia, a sąd jest czymś abstrakcyjnym, i że nie ma sprawiedliwości.

Bóg jest nieskończenie miłosierny, stworzył nas na swój obraz i podobieństwo więc mamy wolną wolę. Tylko czy my to miłosierdzie od Boga przyjmujemy?

Przyczyną grzechu jest brak wiary człowieka w Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość - bo Jezus idzie do Ojca, a to oznacza, że człowiek o Bogu Ojcu ma opowiedziane wystarczająco, a Jezus opowiedział o Ojcu przez swoje życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, już wiemy. Sąd - bo władca tego świata został osądzony.

Jezus nas zbawił - tylko czy człowiek przyjmuje to zbawienie?

Duch Święty tłumaczy wszystko, czego człowiek potrzebuje. Całe Pismo Święte, które opowiada ponadczasowo historię zbawienia człowieka przez Osoby Boga - jest naszym indywidualnym prowadzeniem, abyśmy nie wybrali drogi demona, który został osądzony, którego jedynym celem jest zabicie nas.

Wybór należy do nas.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor