Felieton 28 Oct 2019 | Redaktor
 20.000 petycji ws. promocji LGBTQ i seksedukacji przekazane władzom ZHP

W piątek, 25 października 2019 r. pod siedzibą ZHP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Centrum Życia i Rodziny. Wiceprezes Kazimierz Przeszowski podsumował przebieg kampanii „Tęczowe ZHP”, skierowanej przeciwko promocji ruchu LGBTQ i seksedukacji wśród dzieci i młodzieży w ZHP. Po konferencji Wiceprezes Centrum Życia i Rodziny przekazał 20.000 petycji zastępcom Przewodniczącego i Naczelniczki ZHP.

Na wstępie pragnę z całego serca podziękować każdemu z grona niemal 20.000 sygnatariuszy petycji do władz ZHP – zaznaczył Kazimierz Przeszowski. Protest przeciwko działaniom władz ZHP poparło łącznie 19 854 osób. O niepokojącej sytuacji został powiadomiony Prezydent RP Andrzej Duda – oficjalny Protektor ruchu harcerskiego w Polsce, a prywatnie wieloletni harcerz.

Głos w sprawie zajęło także ponad 40 organizacji wychowawczych i rodzicielskich zrzeszonych w Koalicji dla Rodziny, kierując do władz ZHP pytanie o wzorce wychowawcze aktualnie obowiązujące w tej organizacji.

Sukcesem akcji Centrum Życia i Rodziny jest fakt, iż po raz pierwszy od kilku lat nie było oficjalnej reprezentacji ZHP na tzw. Paradzie Równości, wśród której postulatów znajdują się m.in. adopcja dzieci przez pary osób tej samej płci. W tym roku także władze ZHP nie włączyły się w tzw. Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii, Transfobii, upamiętniający wykreślenie homoseksualizmu z listy chorób pod presją lobby LGBTQ. Ponadto w ZHP nie odbyły się żadne inne wydarzenia oficjalnie promujące lobby LGBTQ i jego postulaty.

Organizatorzy akcji „Tęczowe ZHP” podkreślają, że nadal pozostaje nierozwiązanych wiele niepokojących kwestii. Wciąż nie wycofano sekspodręcznika "Sytuacje intymne w pracy wychowawczej" uznającego korzystanie z pornografii oraz współżycie seksualne przez 15.letnie harcerki i harcerzy, w tym także z partnerami tej samej płci, za całkowicie normalne i niewymagające reakcji ze strony instruktorów.

Podręcznik ten jest nadal dostępny w Centralnej Bazie Pomysłów ZHP. Kontynuowane są także szkolenia dla instruktorów w duchu permisywnej edukacji seksualnej. Takie treści następnie przekazywane są przez instruktorów dzieciom i młodzieży należącym do ZHP. Władze ZHP przez 10 miesięcy nie odniosły do żadnego z pytań o obowiązujące aktualnie wzorców wychowawczych w ZHP, zawartych w piśmie z 25 stycznia 2019 r. wystosowanych przez ponad 40 organizacji rodzicielskich i wychowawczych zrzeszonych w Koalicji dla Rodziny.

Warszawa, 25.10.2019

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

ul. Nowogrodzka 42 lok. 501, 00-695 Warszawa

tel. +48 (22) 629 11 76

email: biuro@czir.org

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor