Felieton 1 Jul 2019 | Redaktor
17 553 osób już podpisało protest do władz IKEA

Oto pełna treść protestu jaki Polacy masowo podpisują w sprawie zwolnienia za cytowanie Biblii pracownika IKEA. Pod treścia protestu podajemy link, gdzie moga Państwo złozyć podpis. Na chwilę obecna swój sprzeciw wyraziło już 17 553 osób.

"Szanowna Pani Prezes,

z dużym oburzeniem przyjmuję informację o zwolnieniu cenionego pracownika zatrudnionego w jednym z polskich sklepów w kierowanej przez Panią sieci IKEA na stanowisku sprzedawcy. W wypowiedzeniu umowy o pracę wprost napisano, że powodem utraty pracy przez sprzedawcę jest wpis, w którym zacytowano dwa fragmenty Pisma Świętego.

Skandaliczność tej sytuacji wzmaga fakt, że pracownik został zwolniony na podstawie wewnętrznych przepisów, które nakazują poszanowanie m.in. dla wyznawanej religii (m.in. pkt 2.1.2.2. Kodeksu postępowania Grupy IKEA). Pozbawienie pracy z powodu cytowania Pisma Świętego, które jest źródłem wiary i nauczania Kościoła katolickiego, jest de facto przejawem dyskryminacji na tle religijnym wobec niego.

Decyzja o zwolnieniu sprzedawcy w sklepie IKEA godzi nie tylko w gwarantowaną Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej wolność słowa (art. 54), ale przede wszystkim w wolność sumienia i wyznania (art. 53), która obejmuje prawo do postępowania zgodnie z nakazami płynącymi z wyznawanej wiary.

Swobodę wypowiedzi, którą pogwałcono decyzją o zwolnieniu, gwarantują również wszystkie akty międzynarodowe i ponadnarodowe dotyczące ochrony praw człowieka. Międzynarodowa Organizacja Pracy już 61 lat temu zakazywała dyskryminacji pracowników ze względu na ich wyznanie. Zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy ma prawo do wyrażania opinii, a w tym do posiadania poglądów i ich nieskrępowanego głoszenia. Podobne gwarancje zawiera art. 11 Karty Praw Podstawowych.

Dlatego wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę i dyskryminacji pana Tomasza z powodu wyznawanej przez niego religii i domagam się przywrócenia go do pracy.

Domagam się, by IKEA szanowała wszystkich pracowników bez względu na ich wiarę czy przekonania oraz nie występowała przeciwko konstytucyjnym prawom i wolnościom polskich obywateli.

Stanowczo protestuję także zarówno przeciwko próbom indoktrynacji podejmowanym przez pracodawcę wobec załogi zatrudnionej w firmie, jak i wymierzaniu jakichkolwiek kar dyscyplinarnych wobec pracowników, którzy występują przeciwko narzucaniu ideologii w miejscu pracy."

Petycję można podpisać: [code]TU

źródło: ordoiuris.pl

foto: IKEA twitter

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor