Zapowiedzi 24 Mar 2017 | Redaktor
Zostań duchowym ratownikiem!

W święto Zwiastowania NMP 25 marca obchodzi się Dzień Świętości Życia. W Bydgoszczy okazja, żeby duchową adopcję podjąć w sposób szczególnie uroczysty będzie m.in. u duchaczy i jezuitów.

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone aborcją. Rozpoczyna ją formuła przyrzeczenia, w której „duchowy ratownik” zobowiązuje się do 9-miesięcznej modlitwy za znane jedynie Bogu dziecko. W jego intencji odmawia 1 dziesiątkę różańca i krótka modlitwę kończącą się słowami się słowami: „proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś”.

Tę formę pomocy nienarodzonym dzieciom można podjąć w dowolnym momencie roku, jednak często rozpoczyna się ją właśnie 25 marca - tak, by modlitwę zakończyć w dzień Bożego Narodzenia. W Bydgoszczy okazja do uroczystego podjęcia adopcji będzie m.in. w Kościele Rektorskim Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Św. (25 marca, sobota, podczas Mszy św. o 19.00, al. JP II 117) i kościele Jezuitów (26 marca podczas niedzielnej Mszy św. o 19.00, pl. Kościeleckich 7).

mk

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor