Zapowiedzi 20 Nov 2017 | Redaktor
Zaproszenie do KIK'u - Jan Paweł II - Eclesia de Eucharistia

wykład p. Teresy Bermańskiej

Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na prelekcję

„Rozważanie treści encykliki Jana Pawła II Eclesia de Eucharistia (O Eucharystii w życiu Kościoła)”

która odbędzie się 21 listopada 2017 roku (wtorek) w Bydgoszczy przy pl. Kościeleckich 7.

Wykład z rozdziału I „Tajemnica wiary” (pkt. 11-20) poprowadzi Teresa Bermańska, prezes Klubu.

Poprzedzone będzie Mszą Świętą w kościele p. w. św. Andrzeja Boboli o godz. 18.00.

Część wykładowa odbędzie się w lokalu KIK-u w Domu Zakonnym Jezuitów o godz. 18.45.

źródło: KIK

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor