Zapowiedzi 23 Mar 2016 | Redaktor
Zapowiedź konferencji „Początek ludzkiego życia – wyzwania i zagrożenia”

Dnia 2 kwietnia (sobota) o godz. 10.00 w Sali Audytoryjnej CM UMK przy ul. Jagiellońskiej 13/15 w Bydgoszczy odbędzie się kolejna konferencja w ramach Bydgoskich Dni Bioetycznych, tym razem poświęcona bioetycznym wyzwaniom i zagrożeniom początku ludzkiego życia.

Cechą charakterystyczną i wyróżniającą Bydgoskich Dni Bioetycznych jest fakt, że usiłujemy również zajrzeć na drugą, często przemilczaną stronę problemu w przekazywanych ogólnie informacjach, starając się podejmować tematykę obiektywnie, możliwie szeroko ustami wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach. Podejmujemy bioetyczne problemy związane z ludzkim życiem, których często nie obejmują ani programy nauczania studentów na uczelniach medycznych, ani lekarzy na studiach podyplomowych.

Konferencja ma charakter multidyscyplinarny i obejmuje tematyką szeroki zakres problemów ujętych w sposób praktyczny, żywy i zrozumiały dla odbiorcy. Wykłady będą wygłoszone przez wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach i obejmą najbardziej żywe, niejednokrotnie kontrowersyjne problemy związane z początkiem ludzkiego życia. Zwłaszcza z dużym zainteresowaniem powinniśmy przyjąć poruszane zagadnienia z kręgu leczenia niepłodności, w tym pomijaną dotychczas w środkach masowego przekazu naprotechnologię, czy też trudne, a nieznane na ogół opinii publicznej problemy medyczno-etyczne związane z procedurą in vitro. Oczami i doświadczeniem wybitnych lekarzy spojrzymy na niepełnosprawne dzieci, zarówno w fazie płodowego rozwoju, jak i noworodkami na granicy przeżycia.

Zapoznamy się poprzez wykład eksperta w zakresie nauk prawnych o mało znanych opinii publicznej aspektach prawnych związanych z procedurą in vitro, a znany publicysta i dziennikarz przedstawi nam nieznane dla ogółowi społeczeństwa kulisy różnych działań polityków i działaczy społecznych wokół wprowadzonej ustawy dotyczącej zapłodnienia pozaustrojowego.

Całość zakończy dyskusja panelowa z udziałem wykładowców i zaproszonych dodatkowo ekspertów oraz audytorium.

Zapraszam więc wszystkich na to niezwykle aktualne i ważne aktualne wydarzenie naukowe i społeczne. Wstęp wolny.

Prof. zw. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz


Na slajdzie: Łukasz Cranach Starszy, Adam i Ewa, zbiory Muzeum Narodowego

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor