Zapowiedzi 25 Feb 2016 | Redaktor
Konkurs Wiedzy Biblijnej ‒ zgłoszenia

Od kilku miesięcy katecheci zgłaszają szkoły ponadgimnazjalne do udziału w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Zgłoszenia są przyjmowane do 29 lutego br. wyłącznie drogą elektroniczną na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka „Zgłoszenie”).

Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ‒ najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny obejmuje: Pieśń nad Pieśniami, Ewangelię wg św. Mateusza, List do Efezjan wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.

Na w/w stronie internetowej Konkursu znajdują się liczne informacje, w tym szczegółowy regulamin Konkursu.

Z całej Polski na dzień 22 lutego zostało zgłoszonych blisko 1200 szkół, z Diecezji Bydgoskiej 22 szkoły, w tym również spoza Bydgoszczy: ze Złotowa i Nakła nad Notecią.

Etap szkolny zostanie przeprowadzony we wszystkich zgłoszonych szkołach we wtorek 15 marca.

Etap diecezjalny zaś będzie przeprowadzony we wtorek 26 kwietnia.Ten etap w naszej diecezji odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym. Komisji konkursowej, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie przewodniczył ks. Sławomir Bromberek.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor