Zapowiedzi 21 Nov 2016 | Redaktor
 Wykład „Królestwo Boże a Kościół”

Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład o. prof. dr hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego pod tytułem: „Królestwo Boże a Kościół”. Spotkanie odbędzie się 21 listopada (poniedziałek) o godz. 19 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

Ojciec Napiórkowski jest paulinem. Kieruje katedrą eklezjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana II w Krakowie. Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, The European Society for Ecumenical Research „Societas Oecumenica”, Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich.

Jego najważniejsze pozycje książkowe to: Schrift-Tradition-Kirche. Glaubensquelle in Matthias Joseph Scheebens theologischer Erkenntnislehre; Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia; Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna [tłumaczone na j. włoski: Gesù, che rivela Dio e l’uomo]; Bosko – ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej [tłumaczone na j. niemiecki Gott-menschliche Gemeinschaft. Katholische integrale Ekklesiologie]; Teologia jedności chrześcijan. Podręcznik ekumenizmu; Bogactwo łaski a nędza grzesznika. Zróżnicowany konsensus teologii katolickiej i luterańskiej o usprawiedliwieniu osiągnięty w dialogu ekumenicznym; Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja; Kościół bez Kościoła. Świadek wiary; Jezus Chrystus Objawiony i Objawiający, Teologie XX i XXI wieku; Kościół w Maryi. Maryja w Kościele; Maryja jest piękna. Zarys mariologii i maryjności.

Fot. http://andrzejnapiorkowski.pl/

Źródło: diecezja.bydgoszcz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor