Zapowiedzi 20 Mar 2017 | Redaktor
Wykład „Europa chrześcijańska czy świecka? Historia i współczesność”

Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład ks. prof. dr. hab. Bogdana Czyżewskiego pod tytułem: „Europa chrześcijańska czy świecka? Historia i współczesność”. Spotkanie odbędzie się 22 marca (środa) o godz. 19.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

Ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski jest profesorem zwyczajnym nauk teologicznych w Zakładzie Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest wiceprezesem Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej. Wykładowca patrologii, historii Kościoła starożytnego, języka łacińskiego i greckiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych artykułów i książek z dziedziny patrologii. Jego ostatnie publikacje to: „Teocentryzm i antropocentryzm modlitwy Pańskiej w przekazach patrystycznych” (Poznań 2012); „Wierzę w Jezusa Chrystusa…” (Gniezno 2013); „Wierzę w Ducha Świętego…” (Gniezno 2014); „Piękno chrztu świętego” (Kraków 2016).

źródło: diecezja.bydgoszcz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor