Zapowiedzi 10 Apr 2019 | Redaktor
VIII Bydgoskie Dni Bioetyczne: DYLEMATY ETYCZNE I SPOŁECZNE W TRUDNYCH SYTUACJACH MEDYCZNYCH POCZĄTKU I KOŃCA ŻYCIA

Już w najbliższą sobotę 13.04.2019, o godz. 9.30 w Bydgoszczy odbędzie się niezwykle ciekawa konferencja bioetyczna pt.:

 

DYLEMATY ETYCZNE I SPOŁECZNE W TRUDNYCH SYTUACJACH MEDYCZNYCH POCZĄTKU I KOŃCA ŻYCIA

Wstęp na konferencje jest wolny. W dobie podważania wartości życia ludzkiego, w czasie eksperymentów medycznych prowadzonych na ludziach, chociażby na najwcześniejszym etapie życia, w epoce, gdy kobiety zajadle walczą o prawo do zabijania nienarodzonych dzieci, a mężczyźni stoją bezczynnie, w czasie promowania i wykonywania eutanazji, Bydgoszczanie maja niezwykłą okazję poznać z najlepszych medycznych źródeł prawdę o życiu ludzkim. Profesorowie podejmą szereg ważnych tematów, które powinniśmy znać, by wiedzieć jakie decyzje podejmować. Pamiętajmy, że brak działanie w obronie życia ludzkiego tez jest działaniem.

Miejscem tego wydarzenia będzie Sala Audytoryjna CM UMK, mieszcząca się przy ul. Jagiellońska 13-15, Bydgoszcz

Konferencję patronatem objął Dr Marek Bronisz (Prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej), Prof. Marek Czarkowski (Przewodniczący Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej), a przewodniczyć będzie Prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz (Bydgoszcz)

SESJA I

09.30–09.50 Wprowadzenie do konferencji – prof. Władysław Sinkiewicz (Bydgoszcz)

09.50–10.10 Badania prenatalne z punktu widzenia genetyka i pediatry – prof. Robert Śmigiel (Wrocław

10.10–10.30 Leczenie, terapia eksperymentalna i perspektywa terapeutyczna schorzeń genetycznych–prof. Andrzej Maciej Kochański (Warszawa)

10.30–10.50 Osoby z zespołem Downa są wśród nas -dylematy etyczne i społeczne–dr Monika Zazula (Kraków

10.50–11 10 Problemy etyczne i psychospołeczne niepełnosprawnych kobiet w ciąży–prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska (Warszawa)

11.10–11.30 Przerwa kawowa

SESJA II

11.30–1150Aspekty etyczne opieki nad chorym u kresu życia w krajach Europy i Ameryki Południowej–mgr Katarzyna Wolszczak (Bydgoszcz)

1150-12.10 Opieka hospicyjna czy eutanazja u dzieci?–dr Małgorzata Czapczyk (Bydgoszcz)

12.30–12.50 Czego oczekuje chory w końcowym etapie życia? –prof. Małgorzata Krajnik (Bydgoszcz)

12.50–13.10 O godności w umieraniu–dr Tomasz Dzierżanowski (Warszawa, Łódź

13.10–13.40 Dyskusja panelowaDylematy etyczne z codziennej praktyki medyczne

Uczestnicy dyskusji panelowej:

˗prof. Władysław Sinkiewicz(Komisja Bioetyczna BIL)

˗prof. Grzegorz Grześk(II Katedra Kardiologii CM UMK)

˗prof. Marek Grabiec(Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej CM UMK)

˗dr Piotr Korbal(Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z IT Noworodka Szpitala Uniwersyteckiego im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy)

˗dr Andrzej Stachowiak(Hospicjum Sue Ryder w Bydgoszczy)

˗mgr Małgorzata Bronka(Centrum Perinatalne im. św. Łazarza w Bydgoszczy)

˗wykładowcy konferencji

Organizatorem konferencji jest

Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej we współpracy z:

˗II Katedrą i Kliniką Kardiologii CM UMK

˗Katedrą i Zakładem Opieki Paliatywnej CM UMK

˗Katedrą Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej CM UMK

˗Oddziałem Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z IT Noworodka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

˗Hospicjum Sue Ryder w Bydgoszczy˗Hospicjum im. Ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy

˗Hospicjum im. Ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy

˗Caritas Diecezji Bydgoskiej

˗Centrum Perinatalnym im. św. Łazarza w Bydgoszczy

˗Studenckim Towarzystwem Naukowym CM UMK˗Fundacją na Rzecz Rozwoju Kardiologii

˗Fundacją ”WIATRAK”˗Drukarnią ABEDIK

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor