Zapowiedzi 22 Mar 2016 | Redaktor
Szkoła Słowa Bożego zaprasza

Szkoła Słowa Bożego dziś, 23 marca, zaprasza na spotkanie poświęcone śmierci Jezusa (Mk 15, 33–41). Początek o 19.00 w parafii św. Antoniego z Padwy (ul. Głucha 15).

Do czerwca 2016 roku w ramach Szkoły Słowa Bożego odbędzie się, łącznie z dzisiejszym, 7 spotkań. Zaproszenie jest skierowane do kapłanów i wiernych wszystkich parafii, przede wszystkim z Dekanatu Bydgoszcz I.

Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Verbum Dominiˮ przypomniał o konieczności formacji biblijnej chrześcijan oraz gorąco zachęcił, aby w ramach posługi duszpasterskiej proponować wiernym nowe formy poznawania i medytowania Pisma Świętego w Kościele, aby stawało się ono codziennym pokarmem. Papież zwrócił jednocześnie uwagę na konieczność „odczytywania świętego tekstu zawsze w komunii z Kościołemˮ, a jako skuteczną i wypróbowaną metodę lektury i medytacji Biblii proponował lectio divina (pobożne, duchowe czytanie).

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II od kilku już lat owocnie inspiruje duszpasterstwo biblijne w diecezji bydgoskiej. Tym razem poruszane tematy będą obejmować najbardziej podstawowe zagadnienia na temat Biblii. Spotkania odbywają się co drugą środę o godz. 19.00, w kościele św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy. Poprowadzą je bibliści: ks. Sławomir Bromberek, ks. dr hab. Paweł Podeszwa oraz ks. dr Piotr Waszak.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor