Zapowiedzi 17 Mar 2016 | Redaktor
Szkoła Biblijna – wykład o Męce Pańskiej

Jutro (19 marca) o godz. 9.30 w Bazylice (Al. Ossolińskich 2) odbędzie się kolejny wykład ks. profesora Waldemara Rakocego CM w ramach Szkoły Biblijnej. Tym razem poświęcony zostanie Męce Pańskiej w świetle dostępnych źródeł naukowych.

Wykład zostanie wygłoszony w sali konferencyjnej (prawe skrzydło kościoła).

Zajęcia Szkoły Biblijnej są otwarte i cykliczne – kolejne odbędą się 23 kwietnia, 28 maja i 25 czerwca. Celem Szkoły jest, jak pisze profesor Rakocy, edukacja biblijna: „Szkoła Biblijna ma zapewnić słuchaczom pogłębioną wiedzę na temat ksiąg Starego i Nowego Testamentu, czyli pełniejsze poznanie Boga i Jego woli względem człowieka” (cyt. za: Bazylika).

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor