Zapowiedzi 23 Jun 2016 | Redaktor
Studiuj teologię! Zyskaj solidny fundament!

Studiuj teologię! Zyskaj solidny fundament pod realizację Twoich przyszłych planów. Pogłęb swoją wiarę i znajdź dla niej wsparcie w refleksji rozumu.

Wykształcenie teologiczne będzie cenione wszędzie tam, gdzie liczy się solidne wykształcenie ogólne i obycie w kulturze. Mając tytuł magistra, można nauczać w szkole lub w parafii albo kierować grupami duszpasterskimi. Dzięki zdobytej wiedzy można w pełniejszy sposób służyć Kościołowi i społeczeństwu. Teologia to studia elitarne. Świadczy o tym chociażby sposób rekrutacji.

TEOLOGIA (greckie theologeia: theos – Bóg; logos – słowo, nauka) znaczy dosłownie to, co się mówi o Bogu. Chrześcijaństwo opiera się na danym człowiekowi przez Boga Objawieniu. Teologia jest tym, co można powiedzieć o Bogu na podstawie objawienia. Jest zatem nauką podejmującą metodyczną i krytyczną refleksję nad historycznie objawionym słowem Bożym, zawartym w Piśmie Świętym i w nauczaniu Kościoła.

Zakłada wiarę i więź z Kościołem u tych, którzy ją uprawiają. Należy do wielkiej rodziny nauk. Ma jednak własną specyfikę, którą ukazuje jej definicja. Dając pogłębiony obraz rzeczywistości jest zarówno mądrością, jak i nauką. Studia teologiczne pozwalają spojrzeć na rzeczywistość z szerszej, wykraczającej poza nauki szczegółowe perspektywy. Dzisiaj jest to szczególnie cenne w obliczu dominacji kultury konsumpcji i życia tylko tu i teraz.

Więcej informacji na plakacie

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor