Zapowiedzi 3 Mar 2018 | Redaktor
Spotkanie z ks. prof. J. Krokosem - niedługo w Bydgoszczy

"Wiara szukająca rozumienia" i rozumienie samego siebie jest istotne dla człowieka. Chcemy poznawać własną kondycję duchowo - poznawczą, chcemy wiedzieć jak działają nasze władze wewnętrzne, nasze sumienie. Im bowiem więcej poznajemy prawdę także i o sobie samym, tym nasze wzrastanie w relacjach do Boga i ludzi jest mądrzejsze. Ostatecznie przecież chodzi o zdobywanie takich umiejętności, dzięki którym lepiej kochamy.

Pomocne dla naszego rozwoju są spotkania z tymi, którzy poświęcili życie na badania tej tematyki, a wcale nie jest mało w naszym kraju takich znamienitych profesorów.

Co jakiś czas ks. bp Jan Tyrawa zaprasza ich do naszego miasta, abyśmy mieli okazję uczestnictwa w ciekawych wykładach i nie musieli jeździć na przykład na daleki KUL, czy do Warszawy na UKSW. I właśnie już niedługo, bo 22 marca na zaproszenie ks. bpa Jana Tyrawy przybędzie do Bydgoszczy z wykładem ks. prof. dr. hab. Jan Krokos.

Tytuł wykładu brzmi: „Obiektywny porządek świata – prawda rzeczy i prawda poznania”.

Miejsce wykładu: aula Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy ul. Grodzka 18

Czas: 22 marca, godz. 19.00

Ks. prof. dr hab. Jan Krokos jest filozofem i teologiem. Kieruje Katedrą Teorii Poznania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jest absolwentem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Naukowo ks. profesor zajmuje się zagadnieniami możliwości poznawania bezzałożeniowego, zagadnieniami poznawania praktycznego, czy rolą pytań w poznaniu.

Jest autorem wielu publikacji, oto tytuły niektórych: "O prawdzie i wolności", "Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu", "Odsłanianie intencjonalności".

Gorąco polecamy uczestnictwo w tym wydarzeniu!

Źródło: Diecezja Bydgoska

fot. Diecezja Bydgoska

red.: KB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor