Zapowiedzi 6 Sep 2016 | Redaktor
Przez Maryję do wnętrza Boga – Sychar

Sychar, Wspólnota Trudnych Małżeństw, organizuje dla wszystkich mieszkańców Bydgoszczy i okolic adoracje medytacyjne Jezusa Eucharystycznego, których cały cykl nazwany został PRZEZ MARYJĘ DO WNĘTRZA BOGA.

Odbywać się one będą w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 15.30 w kaplicy MB Częstochowskiej przy kościele Chrystusa Króla w Bydgoszczy na Błoniu, ul. Lotników 1. (Wyjątek stanowi miesiąc kwiecień – daty podane poniżej).

Medytacje będą przygotowywane głównie na podstawie tekstów „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Maria Grignon de Montforta, których treści poprowadzą każdego z nas, przy śpiewie, ale też – co istotne! – w ciszy, dokładnie w taką przestrzeń duchową, którą zapragnie pokazać indywidualnie każdemu z nas Duch Święty.

Z pewnością zatem doświadczymy wielu momentów, które nas wszystkich zaskoczą, bo Bóg zawsze zaskakuje nieogarniętymi przez ludzką wyobraźnię głębiami nieskończonej Miłości! A wszystko odbywać się będzie w zawierzeniu Maryi, której niezwykłość mamy nadzieję poznawać według Jej pokornego życzenia, które zawsze skierowane jest na nas czystą Miłością i nieustannym wstawiennictwem u Boga za nas! Bliskość Maryi będziemy odkrywać według wydarzeń Roku Liturgicznego i tak kolejno:

wrzesień, 18.09.2016 r.
Narodzenie Maryi – misja Maryi w historii wszechświata, misyjność życia każdego człowieka

październik, 16.10.2016 r.
różaniec – Maryja odkrywająca Tajemnicę Ofiary Chrystusa – spotkanie w wewnętrznym sanktuarium

listopad, 20.11.2016 r.
Wszyscy Święci – Maryja ukryta w Bogu – Przewodniczką na realistycznej drodze do zjednoczenia z Nim

grudzień, 18.12.2016 r.
adwent – mistyka Wcielenia Słowa przez ludzkie ciało Maryi – Maryja przyjmująca każdego w Swoje Macierzyństwo

styczeń, 15. 01.2017 r.
objawienie Chrystusa – Bóg Cielesny objawiany człowiekowi w świecie w obecność Maryi

luty, 19.02.2017 r.
Ofiarowanie Pańskie – Maryja niosącą Chrystusa na ofiarę Bogu – Maryja niosąca każdego człowieka do wnętrza Boga

marzec, 19.03.2017r.
Wielki Post – Maryja (Miłość Pokory ) Najczulszą Towarzyszką rozeznania pokutnego każdego człowieka

kwiecień, 09.04.2017 r.
Niedziela Męki Pańskiej – Maryja współodczuwająca z Synem w Miłości Ukrzyżowanej do człowieka – adoracja Krzyża

maj, 21.05.2017 r.
Zesłanie Ducha Świętego – Maryja – Najświętsza Pneumatofora! Niosąca Ducha Świętego każdemu człowiekowi

czerwiec, 18.06.2017 r.
Boże Ciało – Maryja – Mistyczną Bramą dla Ciała i Krwi Chrystusa, Święta Komunia Boga z człowiekiem

Każdą Adorację będziemy rozpoczynać modlitwą wstawienniczą za wszystkie rodziny i kapłanów służących rodzinom, zwłaszcza za małżeństwa przeżywające kryzys i za dzieci.

Będzie to też czas Uwielbienia Chrystusa, modlitwy spontanicznej obecnych, a także ciszy z indywidualną medytacją przygotowanych tekstów według wydarzeń upamiętnianych w roku liturgicznym.

Zapraszamy wszystkich bydgoszczan do wspólnego przeżycia tej niesamowitej przygody z Maryją, która każdego z nas pragnie nieść do wnętrza Boga!

SYCHAR – Bydgoszcz

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor