Zapowiedzi 6 Mar 2018 | Redaktor

"KTÓŻ JAK BÓG"-REKOLEKCJE-To już za dwa tygodnie.

Dzisiaj czas na przedstawienie zespołu, który będzie posługiwał podczas tego pięknego Święta. Bo czas rekolekcji to szczególnie święty czas.To czas mocy i łaski.

Kapłani głoszący rekolekcje,często mówią, iż w tych miejscach szczególnie nad Świątynią otwiera się niebo i Bóg działa z całą swą mocą.

Całą mocą płynącą z serca zaśpiewa dla Boga i nas zespół Ewangelizacyjny "Posłani Przez Pana". To zespół, który powstał w 2011 roku i do dzisiaj jeździ z misją głoszenia Chrystusa.

Kto nie słyszał i nie przeżył z nimi Drogi Krzyżowej Naszego Pana to polecam zajrzeć na aktualny plan i kalendarium gdzie takie piątkowe wydarzenia będą ich udziałem.

Kto chce więcej dowiedzieć się na temat zespołu odsyłam do ich strony: http://slupnet.d2.pl/ppp/index.php

http://slupnet.d2.pl/ppp/

Przypomnijmy: Rekolekcje w Bydgoszczy 17-19. 03.2018

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego. ul. Atolowa 6

Sylwia Dambecka

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor