Zapowiedzi 27 Dec 2017 | Redaktor
Oświecenie nie tak oświecone jak uczą w szkołach

Zaproszenie na ciekawe spotkanie

11 stycznia w Bydgoszczy odbędzie się bardzo ciekawe spotkanie z wyjątkowym profesorem fizyki, który obnaża ograniczoność tej dziedziny względem świata duchowego. Chodzi o prof. dr. hab. Krzysztofa Meissnera, nie bojącego się nazywać oświecenia raczej zaciemnieniem, przynajmniej na polu dziedzin, którymi się zajmuje i które zbadał.

Z jednej strony granice między podstawowymi pytaniami filozoficznymi a tezami z dziedziny fizyki wydaje się być nieprzekraczalne, z drugiej strony, to czego nie może stwierdzić fizyka, bywa pięknym i rozumowym otwarciem się na racjonalne zobaczenie świata nadprzyrodzonego. Niematerialnego.

Bydgoszczanie wkrótce będą mieli okazję sami przekonać się o niezwykłości tych zagadnień, gdyż w 11 stycznia (czwartek) o godz. 19 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18) prof. dr. hab. Krzysztof Meissner wygłosi dla wszystkich chętnych wykład pod tytułem: 'Co znaczy „istnieć” w fizyce?'.

Profesor Krzysztof Antoni Meissner jest specjalistą w zakresie teorii cząstek elementarnych. Pracuje w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Do 2011 był dyrektorem naukowym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Bierze udział w badaniach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie (CERN). W 2013 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie fizyki, za osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji nauki. Bierze udział w popularno - naukowych dyskusjach naukowych na temat wiary, w których nie boi się stawiać tez jasnych i z racji posiadanej wiedzy fachowo uargumentowanych.

Na wykład zaprasza ks. bp. Jan Tyrawa

red.: KB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor