Zapowiedzi 25 Apr 2019 | Redaktor

Wśród historii o św. Józefie najsłynniejszą jest ta, w której właśnie on pomógł wybudować schody, których zbudowanie było rzeczą wręcz niemożliwą.

Nie bez powodu jest patronem rzemieślników i wszystkich ludzi pracy. Jego postać od dawna zaskakuje wiele osób. Jest również patronem, cieśli, drwali, stolarzy.

Oddaj się w opiekę św. Józefowi.

Parafia św. Józefa w Bydgoszczy zaprasza na rekolekcje dla ludzi pracy i rzemieślników miasta Bydgoszczy pod hasłem "Ojczyzna, kosciół, rodzina pod opieką św. Józefa Rzemieślnika."

Spotkania odbędą się 29 oraz 30 kwietnia a zakończą się 1 maja Uroczystą Sumą Odpustową ku czci św. Józefa Rzemieślnika. Poprowadzi je ks. Grzegorz Nowak - Kanclerz Kurii Diecezji Bydgoskiej.

29 kwietnia (poniedziałek)

18.00 Msza św. Z nauką

30 kwietnia (wtorek)

18.00 Msza św. Z nauką

1 maja (środa)

18.00 Uroczysta Suma Odpustowa ku czci św. Józefa Rzemieślnika

Parafia św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy Ul. Wł. Bełzy 11

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor