Zapowiedzi 24 May 2016 | Redaktor
O heksameronie z ojcem Sierzputowskim

Heksameron to nazwa opisu stworzenia świata zawartego w Księdze Rodzaju, w którym to Bóg opisuje stworzenie świata w ciągu 6 dni.

Spróbujemy pochylić się nad tym tematem i odkryć Bożą mądrość. Zapraszamy na cykl spotkań z o. Maciejem Sierzputowskim. Odbywają się w miesiącu w środy po dwudziestce akademickiej (ok. 21.15) w sali DA Martyria, Fordon, ul. gen. Bołtucia 5 (budynek obok kościoła). Ostatnie spotkanie 8 czerwca.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor