Zapowiedzi 29 Feb 2016 | Redaktor
Monarchia, ale jaka?

Niezwykle ciekawie zapowiada się spotkanie z profesorem Jackiem Bartyzelem, monarchistą, publicystą, działaczem społecznym i wykładowcą nauk społecznych na UMK, które odbędzie się 4 marca o godz. 19.15 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (plac Piastowski).

Spotkanie nosi tytuł „Monarchia, ale jaka?”. Zostanie na nim podjęty i rozważony temat ustroju monarchicznego we współczesnym świecie i możliwości odrodzenia Korony Polskiej w przyszłości.

Całość będzie poprzedzona Mszą święta w klasycznym rycie rzymskim o godz. 19.15 w kościele NSPJ, a po niej nastąpi spotkanie w domu parafialnym.

Prof. Jazek Bartyzel, jak podaje portal legitymizm.org, urodził się w 1956 r. w Łodzi, jest teatrologiem, historykiem myśli politycznej, filozofem polityki, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2003), kierownikiem Katedry Hermeneutyki Polityki i profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych). 22 listopada 2013 r. otrzymał z rąk prezydenta RP tytuł profesora nauk społecznych.

Od 1975 działacz opozycji niepodległościowej i antykomunistycznej, współzałożyciel (1979) i rzecznik Ruchu Młodej Polski, 13 XII 1981 — 30 XI 1982 internowany; współzałożyciel (1989) i prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi do 2012 r., a obecnie jego przewodniczący honorowy, 1989-1994 współzałożyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, 1994-96 współzałożyciel i przewodniczący Rady Naczelnej Tradycjonalistyczno-Konserwatywnego Stowarzyszenia „Prawica Narodowa”, od 1992 członek honorowy Organizacji Monarchistów Polskich, 1997-2007 przewodniczący Straży Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, od 2013 członek honorowy Kongresu Nowej Prawicy.

Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, członek Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, Komisji Historii Myśli Społecznej i Politycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – Oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino i Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II; członek Kapituły Nagrody im. Józefa Mackiewicza; współpracownik Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Encyklopedii Katolickiej i Encyklopedii „Białych Plam”; członek Rady Redakcyjnej (Consejo de Redacción) pisma „Fuego y Raya. Revista semestral hispanoamericana de historia y política”

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor