Zapowiedzi 1 Mar 2016 | Redaktor
Leszek Biały (1919–1945) – pierwszy „Żołnierz Wyklęty” z Bydgoszczy. Wykład

Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota” 3 marca zaprasza na spotkanie zatytułowane „Leszek Biały (1919–1945) – pierwszy Żołnierz Wyklęty z Bydgoszczy”. Poprowadzi je dr Krzysztof Osiński. Początek o godz. 17.40 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta (ul. Jezuicka 1).

Leszek Biały to bydgoski symbol niezłomności i poświęcenia dla Ojczyzny. Mimo młodego wieku w czasie II wojny światowej czynnie walczył w szeregach Armii Krajowej, stając się z czasem szefem łączności w Okręgu Pomorze AK. Organizował struktury konspiracyjne, przeprowadzał akcje dywersyjne i sabotażowe, utrzymywał kontakty z przedstawicielami konspiracji z Pomorza i innych ziem okupowanego kraju, a także z oddziałami partyzanckimi stacjonującymi w Borach Tucholskich.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Bydgoszczy w 1945 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i poddany brutalnemu śledztwu. Po trwających tydzień męczarniach zamordowany i pochowany pod śmietnikiem na podwórzu siedziby UB przy ulicy Markwarta. Rodzice Leszka Białego o losie, jaki spotkał ich syna, dowiedzieli się dopiero po dwunastu latach. W 1957 r. doprowadzili do ekshumacji jego szczątków, które pochowali na cmentarzu na Bielawkach. 

Data wykładu, 3 marca, to prawdopodobna rocznica śmierci Leszka Białego.

Uznawany jest on za pierwszego „Żołnierza Wyklętego” w Bydgoszczy. Sprawcy jego śmierci nigdy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności za popełnioną zbrodnie, mimo że jeden z nich nadal żyje.   Krzysztof Osiński – dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Pracownik naukowy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy. Specjalizuje się w historii najnowszej regionu kujawsko-pomorskiego, w tym szczególnie dziejach opozycji antykomunistycznej i represjach stanu wojennego. Autor wielu artykułów i książek, w tym m.in. „Walka o Wielką Polskę. Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego w latach 1926–1939” (2008); „Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego 1980–1990” (2010); „Internowani w stanie wojennym z województwa bydgoskiego” (2011); „Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. 1–2” (współautor, 2013).

fot.: pomnik upamiętniający Leszka Białego i inne osoby zamordowane przez UB znajdujący się przy ul. Markwarta w Bydgszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor