Zapowiedzi 9 Mar 2016 | Redaktor
Konferencja „Quo vadis Homo?”

17 marca odbędzie się V Interdyscyplinarna Konferencja Młodzieży Bydgoskich Szkół Ponadgimnazjalnych Być człowiekiem dzisiaj „Quo vadis Homo?. Wobec wyzwań współczesności.

Rozpoczęcie o godz. 10.00 w Auli Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy. Wydarzenie ma charakter otwarty.

Konferencję honorowym patronatem objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jana Tyrawa, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Jolanta Metkowska.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor