Zapowiedzi 7 Sep 2016 | Redaktor
Konferencja Fatimska w Bydgoszczy

Akcja Katolicka Diecezji Bydgoskiej zaprasza na Konferencję Fatimską. Trzy wykłady pod wspólnym tytułem „Fatima. Tajemnica i obietnica. 1917–2017” wygłosi ks. dr Krzysztof Czapla SAC.

Wielka Nowenna Fatimska

W roku 2009, w ramach programu duszpasterskiego mającego przygotować Kościół w Polsce do 100-lecia objawień maryjnych w Fatimie, rozpoczęło się dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Charakteryzował ją wtedy ks. Krzysztof Czapla SAC – dyrektor Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem – następująco: „Wielka Nowenna Fatimska to idea duszpasterska, mająca na celu przygotowanie nas przez modlitwę, katechezę, lekturę i pokutę do szczególnego czasu łaski. (…) Wielka Nowenna Fatimska to okazja, by wspólnie odpowiedzieć na apel Matki Bożej i wspólnie całym sercem zaangażować się w jak najszybsze spełnienie się obietnicy przekazanej przez s. Łucję – że nadchodzi »nowe pokolenie«, »pokolenie Niepokalanego Serca, przeznaczonego przez Boga do zmiażdżenia głowy węża piekielnego«”. Na początku 2014 roku idea wielkiej Nowenny Fatimskiej była obecna w 2014. miejscowościach Polski oraz w 123. miejscowościach 31. innych krajów w świecie.

Sekretariat Fatimski

Sekretariat Fatimski powołał w czasie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w Polsce w roku 1995 ówczesny kustosz sanktuarium maryjnego na Krzeptówkach w Zakopanem – śp. ks. Mirosław Drozdek SAC (1942–2007). Pierwszym obiektem Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – istniejącym do dziś – była skromna kaplica Niepokalanego Serca Maryi pod rektoratem księży pallotynów. Ale to w niej znalazła się figura Matki Bożej Fatimskiej, którą od Biskupa Leiry otrzymał Prymas Polski, ks. kard. Stefan Wyszyński.

Kiedy było już wiadomym, że Jan Paweł II przeżył zamach z 13 maja 1981 r., ks. M. Drozdek rozpoczyna realizację dzieła swego życia – budowę maryjnego sanktuarium jako wotum za ocalenie Ojca świętego. W czerwcu 1997 r. Jan Paweł II konsekruje nowo wybudowaną na Krzeptówkach świątynię i nakłada papieskie korony figurze Matki Fatimskiej. Erekcji Sekretariatu Fatimskiego, tej szczególnej instytucji, towarzyszyła myśl Założyciela, iż kapłani potrzebują pomocy w krzewieniu pobożności fatimskiej wśród ludzi. Sanktuarium oraz Sekretariat prowadzą księża pallotyni. Zasadniczym celem działalności Sekretariatu jest krzewienie i ożywianie kultu Fatimskiej Pani w Polsce i na świecie.

Dyrektor Sekretariatu

Ks. M. Drozdek kierował Sekretariatem Fatimskim przez 12 lat. W roku 2007, na stanowisko dyrektora zostaje powołany jego najbardziej oddany współpracownik, posługujący w sanktuarium od 1996 r. i towarzyszący chwili odejścia swego poprzednika – ks. Krzysztof Czapla SAC.

Dziś, dwadzieścia lat później, jest ks. Czapla znanym nie tylko w granicach Polski szerzycielem kultu Matki Bożej Fatimskiej oraz orędownikiem Jej objawień. Na imponujący dorobek duszpasterski składają się między innymi: niezmiennie żywa działalność Sekretariatu Fatimskiego, sława rekolekcjonisty i kaznodziei, osiągnięcia publicystyczne na łamach wielu periodyków (m. in.: „Apostoł Miłosierdzia Bożego”, „Nasz Dziennik”, „Nasza Rodzina”, „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”, „Różaniec”, „Źródło”), portali internetowych, czy też na antenie Radia Maryja.

W ramach cyklu wydawniczego „Wielka Nowenna Fatimska 2009–2017” jest ks. Czapla redaktorem, współredaktorem, autorem i współautorem wielu publikacji książkowych, w tym: „Fatima. Wielka obietnica”, Apostolicum 2009; „Modlitewnik serca”, Asgraf 2009; „Bezpieczni na krawędzi czasu. Rok 2010. Zawsze przy Maryi” Apostolicum, 2010; „Niebo, piekło, czyściec: spojrzenie Kościoła”, Sekretariat Fatimski 2010; „Więcej niż doczesność: jest niebo, jest piekło, jest czyściec”, Apostolicum 2010; „Nie żyjemy dla siebie: wynagrodzenie za grzechy świata”, Apostolicum 2011; „Eucharystyczny klucz: cud nad cudami, który zmienia wszystko”, Apostolicum 2012; „W stronę rodziny: teoria i praktyka”, Apostolicum 2014; „Jestem Miłością i Miłosierdziem samym”, Apostolicum 2016.

W 2006 r. kończy studia doktoranckie w krakowskiej Papieskiej Akademii Teologicznej, a w 2007, na podstawie rozprawy pt. „Filozoficzne aspekty nauki według Władysława Natansona” (promotor ks. prof. Michał Heller) otrzymuje stopień naukowy doktora filozofii. Od 2007 r. pełni posługę wykładowcy w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

Konferencja Fatimska w Bydgoszczy

Ks. Krzysztof Czapla SAC: „Fatima to nie tylko orędzie Matki Bożej, ale również wiele faktów i okoliczności, które miały miejsce w ciągu ostatnich stu lat. Spełnione proroctwa, wymowne zbieżności dat, wiele wydarzeń inspirowanych treścią wezwania Fatimskiej Pani.”. O tym wszystkim, ale przede wszystkim o tajemnicy i obietnicy zawartych w tych wezwaniach będzie mowa w sobotę, 10 września. Pierwszy z trzech wykładów ks. Czapli rozpocznie się o godzinie 10.00 pod gościnnym dachem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej, przy ul. Grodzkiej 18 w Bydgoszczy. Szczegółowy program zamieszczono na okolicznościowym plakacie informacyjnym.

„Spieszmy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk, by w ręce Jej złożyć niepewny nasz los”.

Edward Małachowski

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor