Zapowiedzi 6 May 2016 | Redaktor
Koncerty z Różą w bydgoskiej katedrze

Zapraszamy do udziału w VI Koncertach Maryjnych z Różą, które odbywają się od 3 do 31 maja. Chóry, zespoły muzyczne i wokalne oraz soliści, wystąpią w bydgoskiej katedrze podczas Mszy Świętej, rozpoczynającej się codziennie o godz. 18.00 oraz po jej zakończeniu (od 18.30 do 18.50).

Koncerty organizowane są w roku jubileuszowym: 1050-lecia chrztu Polski. Także w roku 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej z Różą zwanej Matką Bożą Pięknej Miłości. Koronę na Jej skronie nałożył 29 maja 1966 roku, podczas pobytu w Bydgoszczy, prymas kard. Stefan Wyszyński.

Organizatorem koncertów jest Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy we współpracy z Oddziałem Bydgoskim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Urzędem Miasta Bydgoszczy i Parafią Katedralną św. Marcina i Mikołaja. Patronat nad koncertami objęło Narodowe Centrum Kultury w Warszawie oraz biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Koncertować będą renomowane zespoły wyższych uczelni, szkół muzycznych Bydgoszczy, regionu i kraju, chóry osiedlowe i parafialne, mające w swoim dorobku repertuar maryjny. Są to znane chóry, by wspomnieć o obsypanych nagrodami: Chórze Collegium Medicum UMK pod dyrekcją prof. Janusza Staneckiego, Chórze Akademickim Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod dyrekcją dr. Benedykta Odyi, Żeńskim Zespole Wokalnym „Sigma” Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Bydgoszczy, Chórze Kameralnym „Akolada” pod dyrekcją dr hab. Renaty Szerafin-Wojtowicz z Bydgoskiej Szkoły Wyższej czy „Scholi” Wyższego Seminarium Duchownego pod dyrekcją dr Katarzyny Szewczyk. Wystąpią też inne znakomite chóry: Męski Zespół Chorałowy pod dyr. prof. Mariusza Kończala, zespoły muzyczne, złożone z muzyków Filharmonii Pomorskiej i Opery Nowa, Jolanta Wagner – solistka Opery Nova znana ze znakomitej kreacji Halki i solistka – Beata Bobińska, Mariola Rybicka-Miccio koncertująca we Włoszech i Niemczech, współpracująca z zespołem Europa chor/Akademie w Bremie. W koncertową panoramę wpiszą się też najbardziej uzdolnione absolwentki Akademii Muzycznej i Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych, zespoły szkolne, znane chóry parafialne: „Exsultate Deo” pod dyrekcją doc. dr. Romualda Rajsa czy najstarsze osiedlowe, np. „Harmonia” pod dyrekcją Aleksandry Krupińskiej i „Dzwon” pod dyrekcją Agnieszki Jędrzejewskiej-Stachury. Koncerty odbywać się będą w rekordowej obsadzie sięgającej blisko tysiąca chórzystów, solistów i zespołów muzycznych.

Ramę stanowić będą koncert inauguracyjny i koncert finałowy w wykonaniu renomowanych zespołów. 3 maja wystąpi kwintet dęty blaszany „Triumphal Brass Kwintet” złożony z muzyków bydgoskich instytucji muzycznych. 31 maja z koncertem finałowym „Zapomniane Skarby Kapeli Rorantystów – Pieśni Maryjne” wystąpi Zespół Męski Gregorianum z Warszawy, który zaprezentuje kompozycje należące do repertuaru krakowskiej Kapeli Rorantystów, zespołu działającego na Wawelu od 1543 roku. Na interesującą oprawę artystyczną koncertów złożą się też odgrywany z wieży dzwonnicy bydgoskiej katedry pierwszy Hejnał Bydgoski, jednocześnie Hejnał Maryjny. Pierwszy raz odgrywany będzie Hymn Koncertów Maryjnych z Różą do słów bydgoskiego poety Leszka Łęgowskiego z melodią Marcina Gumieli należącego do kompozytorów młodego pokolenia z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Koncerty przyjęły formułę przeglądu dorobku muzycznego. Towarzyszyć im będą pieśni w kościołach współorganizowane przez poszczególne parafie. W Domu Polskim przy ul. Grodzkiej 1 wygłoszone zostaną odczyty na temat znanych kompozytorów muzyki sakralnej oraz kultu Matki Bożej Pięknej Miłości w pieśniach. Uczestnikom wręczane zostaną dyplomy i laury koncertów, jubilatom – specjalne patery, a wszystkim symboliczne pąsowe róże.

Koncerty odwołują się do przedwojennych tradycji repertuarowych mniej znanych, choć wybitnych kompozytorów. Ich wielkim walorem jest budzenie wrażeń religijnych i artystycznych oraz doskonalenie umiejętności warsztatowych szczególnie młodych wykonawców. Koncerty umożliwiają prezentację dorobku artystycznego nie tylko wybitnych solistów, wokalistów, muzyków ale także zespołów amatorskich popularyzujących kulturę muzyczną z małych osiedli Bydgoszczy. Przybliżają szczytne tradycje Bydgoszczy – dawny Hejnał miasta odgrywany w maju z dzwonnicy katedry (obok Hejnału z wieży Klarysek), jest jedną z atrakcji turystycznych Bydgoszczy. Pozwalają na wyeksponowanie piękna architektonicznego bydgoskiej katedry, najstarszej zachowanej świątyni miasta i jej niezwykłych walorów akustycznych. Każdemu koncertowi towarzyszy przekaz historyczny poświęcony zabytkom Katedry. Koncerty uświadamiają wszystkim jak pilna jest potrzeba propagowania piękna śpiewu chóralnego i chórów które, niestety, znikają z ojczyźnianego krajobrazu Polski.

VI Koncerty Maryjne z Różą są bezpłatne. Słuchaczami mogą być wszyscy, którzy kochają piękno koncertów muzycznych i chóralnych, w tym liczni turyści oraz młodzież uzdolniona muzycznie, zwłaszcza uczniowie szkół muzycznych i studenci akademii muzycznych. Szczegóły m.in. na stronie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy: www.tmmb.pl, stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy: www.bydgoszcz.pl, kujawskim portalu internetowym, miast uczestnikach koncertów.

jm

PROGRAM KONCERTÓW:Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor