Zapowiedzi 4 Feb 2016 | Redaktor
Kobiece spotkanie na Piaskach

Szensztacka Liga Kobiet 6 lutego zaprasza na uroczystość umieszczenia obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w sali spotkań w Jeżówce przy Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach.
Po uroczystości odbędzie się spotkanie dla aktywnych zawodowo niezamężnych kobiet, które ukończyły 25 lat (bez górnej granicy wiekowej).

Spotkania będą odbywać się cyklicznie, mają być okazją do zacieśnienia więzi, zawiązania wspólnoty, rozmów na temat roli, zadań i potrzeb aktywnej zawodowo kobiety we współczesnym świecie.
Kontakt: A. K. Jędrzejewska 606720399, mail: liga.kobiet@szensztat.pl.

Program:

12.00 ‒ Msza św. w Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach
13.00 ‒ uroczystość umieszczenia obrazu w sali spotkań ‒ Jeżówce: Rodzina Jedności (Związek Rodzin), Liga Kobiet, sympatycy i goście
13.15 ‒ Historia obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej: prowadzenie Roberto Krzyżanowski (Związek Rodzin)
ok. 14.00 ‒ agapa, wspólne świętowanie
15.00 ‒ koronka w Sanktuarium Zawierzenia
15.15 ‒ „Kwitnąć pełnią barw” - rozpoczęcie spotkania dla kobiet
- zawiązanie wspólnoty
- impuls „Maryja a kobiecość we współczesnym świecie”
17.00‒17.30 ‒ planowane zakończenie

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor