Zapowiedzi 8 Apr 2016 | Redaktor
KIK zaprasza na wykład o „Familiaris consortio”

Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na prelekcję na temat adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio” („Rodzina chrześcijańska w świecie współczesnym”), która odbędzie się 12 kwietnia 2016 roku (wtorek) w Bydgoszczy przy pl. Kościeleckich 7.

Wykład będzie poświęcony uczestnictwu rodziny w rozwoju społeczeństwa (punkty 42‒48 adhortacji). Poprowadzi go Teresa Bermańska, prezes Klubu.

Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli o godz. 18.00, część wykładowa odbędzie się w lokalu KIK-u w Domu Zakonnym Jezuitów.

Spotkania KIK odbywają się w każdy wtorek miesiąca ‒ KIK serdecznie zaprasza.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor