Zapowiedzi 8 May 2017 | Redaktor
Jubileuszowe nabożeństwo fatimskie w przestrzeni miejskiej

Odpust na Piaskach

Zapowiedzi 5 Nov 18:08

„Nieplanowane” na antenie TVP1

Zapowiedzi 24 Oct 14:54

Po raz drugi Akcja Katolicka Diecezji Bydgoskiej zwraca się do bydgoskich wiernych z zaproszeniem do udziału w spotkaniu maryjnym z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich.

Spotkaniom tym nadano charakter dwóch filarów – wiedzy i modlitwy. Zadość pierwszemu z nich uczyniła ubiegłoroczna konferencja „Fatima. Tajemnica i Obietnica”.

Drugie spotkanie będzie miało charakter modlitewny. Akcja Katolicka zaprasza członków bydgoskich wspólnot parafialnych na nabożeństwo fatimskie 13 maja (sobota), które rozpocznie się o godz. 15.00 na ul. Mostowej przed Muzeum. Każdy uczestnik nabożeństwa otrzyma pamiątkowy pakiet jubileuszowy.

(em)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor