Zapowiedzi 26 Sep 2016 | Redaktor
„Jak człowiek budzi się w człowieku” – konferencja

Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II funkcjonujące przy Fundacji „Wiatrak” zaprasza na pierwszą z cyklu konferencję skierowaną do nauczycieli i wychowawców, która odbędzie się w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II w Bydgoszczy 12 października 2016 r.

Konferencja będzie spojrzeniem na budzenie się człowieczeństwa w człowieku z punktu widzenia medycyny, filozofii/teologii, psychologii i pedagogiki.

Zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 5 października 2016 r. włącznie.

Honorowy patronat nad konferencją objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, p. Marek Gralik.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

9.30–10.00 Rejestracja uczestników konferencji
10.00–10.05 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Ks. Krzysztof Buchholz – Prezes Zarządu Fundacji „Wiatrak” i Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II

10.05–10.10 Słowo Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, p. Marka Gralika

Moderator Konferencji:
Prof. dr hab. Roman Ossowski – prof. zw. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

10.10–10.55 Ks. prof. UAM dr hab. Wojciech Szukalski – prof. nadzw. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat: Paradoksy człowieczeństwa (30 min. wystąpienie, 15 min. pytania)

10.55–11.40 Prof. zw. dr hab. Aleksander Nalaskowski – prof. zw. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Temat: Codziennie ktoś się budzi w raju (30 min. wystąpienie, 15 min. pytania)
11.40–12.10 Przerwa kawowa

12.10–12.55 Dr Maria Rogiewicz – dr n. przyr., psycholog
Temat: Jak doświadczenie żałoby mobilizuje lub demobilizuje rozwój młodego człowieka? (30 min. wystąpienie, 15 min. pytania)

12.55–13.40 Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan – lekarz, profesor ginekologii i położnictwa, prof. zw. na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Temat: Pilna potrzeba człowieczeństwa w medycynie (30 min. wystąpienie, 15 min. pytania)

13.40–13.55 Podsumowanie konferencji – Prof. dr hab. Roman Ossowski
13.55–14.00 Zakończenie konferencji – Ks. Krzysztof Buchholz

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor