Zapowiedzi 7 Nov 2016 | Redaktor
Dyspensa w Narodowe Święto Niepodległości

Ksiądz Biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, zgodnie z kanonem 87 KPK, a także przepisami zawartymi w kanonach 1249-1251 KPK, udziela dyspensy od charakteru pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych, w dniu 11 listopada 2016 r.

Ks. Biskup zaleca jednocześnie podjęcie – w stosownym czasie – innych form pokuty, a zwłaszcza uczynków miłości i pobożności.

Kanclerz Kuri, ks. Grzegorz Nowak

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor