Zapowiedzi 18 Nov 2016 | Redaktor
90-lat od utworzenia kierunku technik mechanik lotniczy

„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” – mówił 17 listopada ks. prałat dr Bronisław Kaczmarek. Wikariusz generalny diecezji bydgoskiej cytując fragment „Ody do młodości” Adama Mickiewicza, pogratulował uczniom i absolwentom Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy, którzy związali swoje życie i plany z lotnictwem.

Minęło 90 lat od utworzenia w placówce kierunku technik mechanik lotniczy. Uroczystości upamiętniające rok 1926 odbywały się w bydgoskim Domu Polskim. – Mamy Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy jak i zakłady w Warszawie oraz Rzeszowie, które potrzebują mechaników lotniczych, czy awioników. W szkole istnieje osiem klas – cztery, w których kształcimy przyszłych techników mechaników lotniczych i cztery techników awioników (obsługujących elektronikę na pokładach statków powietrznych) – powiedziała dyrektor szkoły Ewa Ankiewicz-Jasińska.

To w sumie 120 uczniów. – Myślimy o samolotach i o lotach w kosmos. Możemy pracować na najlepszym sprzęcie jaki jest na świecie. To wszystko daje możliwość rozwoju, pójścia na studia. Za nami praktyki przy takich samolotach jak SU-22 i F-16. Poza tym ktoś kto pracuje w takich zawodach, ponosi dużą odpowiedzialność za ludzkie życie – powiedzieli Remigiusz Kaczmarek oraz Dawid Kruszyński, uczniowie czwartej klasy o profili technik mechanik lotniczy.

Decyzję o utworzeniu w Bydgoszczy stałej cywilnej szkoły mechaników lotniczych przy Państwowej Szkole Przemysłowej podjął 8 stycznia 1926 roku Zarząd Główny Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Szkoła miała na celu wykształcenie wykwalifikowanych mechaników lotniczych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie silników lotniczych. W sierpniu 1927 roku placówkę ukończyło 66 absolwentów. Zostali oni powołani do służby wojskowej w lotnictwie. Połowa z nich zginęła podczas drugiej wojny światowej, broniąc ojczyzny. W latach 1926-1939 Państwową Szkołę Przemysłową ukończyło ok. 150 mechaników lotniczych. W roku 1975 placówka przyjęła nazwę Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy. Kształciła w zawodach: technik mechanik urządzeń pokładowych i osprzętu lotniczego, technik mechanik budowy i eksploatacji samolotu.

Na spotkanie w Domu Polskim, które odbywało się pod patronatem biskupa ordynariusza Jana Tyrawy, przybyli zaproszeni goście – wśród nich absolwenci Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.

Źródło: diecezja

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor