Zapowiedzi 6 Oct 2016 | Redaktor
10-lecie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

„Tu w Bydgoszczy i wielu jednostkach na terenie całego kraju piszecie piękne historie współczesnych polskich żołnierzy” – mówił biskup polowy Józef Guzdek. Przewodniczył on 6 października Eucharystii z okazji 10–lecia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Do zadań inspektoratu należy m.in. organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających poza granicami państwa; zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia oraz współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto Eucharystią z udziałem m.in. przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich, generalicji i pracowników. – Odprawiana przeze mnie Eucharystia jest wyrazem uznania dla waszych zasług oraz czasem dziękczynienia za profesjonalną, pełną poświęcenia i pasji służbę, dla potrzeb Wojska Polskiego i jego sojuszników – dodał celebrans.

Biskup polowy wyraził swoją wdzięczność za troskę o bieżące utrzymanie kościołów i kaplic garnizonowych, ich remonty oraz za zabezpieczenie wojskowej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. – Inspektorat wsparcia zasłużył na wielkie uznanie i wdzięczność, angażując się w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży. Bez waszej pomocy Brzegi pod Krakowem – miejsce największego spotkania młodzieży z papieżem Franciszkiem – nie byłyby gotowe – zauważył.

Biskup Józef Guzdek zwrócił również uwagę na kwestię poświęcenia, które jest nieodłącznym elementem każdej służby wojskowej. – Dziękuję za wasze szlachetne serca wrażliwe na potrzeby innych. Dziękuję także za waszą wiarę. Nie wstydzicie przyznać się do Chrystusa i Kościoła. Wielu z was najgłębsze motywy do służby Ojczyźnie czerpie z Ewangelii – podkreślił biskup polowy.

Szef IWSZ gen. bryg. Dariusz Łukowski powiedział, że jubileusz jest świętem wszystkich żołnierzy i pracowników podległych jednostek i instytucji wojskowych. Jest świętem ponad trzydziestotysięcznej rzeszy ludzi, którzy swoją pracą i służbą wspierają polskich żołnierzy w garnizonach, na placach ćwiczeń i poligonach, a także w różnych zapalnych rejonach świata.

Od 1 stycznia 2014 roku Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych to jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowana Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor