Wydarzenia 4 May 16:58 | mk
Za patrona mają św. Floriana. Dzień strażaków świętowano w Toruniu

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Z okazji wspomnienia św. Floriana, patrona strażakow, funkcjonariusze Państwowej,i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli we Msze świętej w katedrze toruńskiej. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Eucharystię odprawił toruński ordynariusz, ks. bp Wiesław Śmigiel. - Wasza strażacka służba jest konkretną odpowiedzią na ludzkie wołanie o pomoc. Podążacie za głosem ludzkich lęków i obaw, za wołaniem o pomoc i nadzieję ze świadomością troski o bliźniego, jego życie i mienie – mówił. Wskazał także, że spośród słuzb mundurowych to właśnie Straż Pożarna cieszy się największym zaufaniem społeczeństwa.

Strażakom za ich służbę dziękowali przedstawiciele władz. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz nawiązał do wkładu Straży w walkę z epidemią. - Jestem wdzięczny za każde wsparcie, jakie niesiecie służbie zdrowia i pacjentom. Dziękuję strażakom zawodowym i ochotnikom, kadrze dowódczej i całej strażackiej rodzinie województwa kujawsko-pomorskiego – mówił. Do podziękowań, podobnie jak marszałek Piotr Całbecki, dołączył też życzenia bezpiecznego powrotu z każdej akcji.

W województwie kujawsko-pomorskim w 30 jednostkach służy 1600 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (PSP). W struktury Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) wchodzi 847 jednostek funkcjonujących głównie na terenach wiejskich; czynnych druhów jest ponad 26 tysięcy.

mk Autor