Wydarzenia 4 May 2023 | Redaktor
     Wizyta krajowego duszpasterza Romów we Lwowie. Będzie wspierał duszpasterstwo i edukację Romów na Ukrainie.

fot. ks.Grzegorz Draus

Bezpośrednio po kongresie Międzynarodowego Katolickiego Komitetu dla Romów, ks.Stanisław Opocki, krajowy duszpasterz Romów i członek Komisji Episkopatu Polski do spraw migrantów, przyjechał do Lwowa by wesprzeć tworzące się duszpasterstwa środowiska romskiego.

Ks. Stanisław Opocki widząc ogromnie zaniedbania edukacyjne Romów w Polsce, od początku lat 90. tworzył romskie klasy w państwowych szkołach. Założone przez niego ponad 30 klas w całej Polsce umożliwiły podjęcie nauki przez starsze dzieci oraz zachęciły tym samym inne dzieci do przychodzenia  do szkoły. Po kilku latach nauki w wyspecjalizowanych klasach, gdzie dzieci mogły nadrabiać braki, uczniowie przechodzili do ogólnych klas. Dzięki tym klasach praktycznie został  rozwiązany problem analfabetyzmu i nieuczęszczania do szkoły wśród polskich Romów. Ks. Stanisław organizuje coroczne pielgrzymki Romów do różnych sanktuariów: Jasna Góra, Limanowa (ostatnio przeniesione o sankuariun bł  Karoliny Kózkówny w Zabawie, Rywałd Królewski (do Matki Bożej Cygańskiej).  Podczas pielgrzymki w Limanowej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki bierzmował liczą grupę Romów. 
 
Ks. Stanisław Opocki spotkał się we Lwowie z arcybiskupem Mieczyslawem Mokrzyckim. Został poproszony o wspieranie swoim doświadczeniem duchowej opieki nad ukraińskimi Romami, którzy licznie przybywają do Lwowa, albo z powodu wojny że wschodu Ukrainy albo z przyczyn ekonomicznych z Zakarpacia. Omówiony został plan duszpasterskiej i edukacyjnej opieki. Ks.Stanisław spotkał się z nauczycielom Romskiej Szloły "Alaw" gdzie kształca się i nadrabiają opóźnienie dnia w edukacji romskie dzieci z rodzin uchodźców wojennych, mieszkających w Centrum i Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie. Przedtawił imswoje doświadczenie edukacji Romów i specyfikę tej posługi. 
 
 Ks. Stanisław Opocki wraz z ks.Grzegorzem Drausem odwiedził romski tabor położony w lesie pod Lwowem, gdzie prawie dwieście osób mieszka w namiotach zbudowanych z folii i gałęzi. Ponad 120 z nich to małe dzieci. 
 
źrodło: ks.Grzegorz Draus
Lwów
 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor