Wydarzenia 27 Sep 2015 | Redaktor
Wiernie, mądrze, odpowiedzialnie i konsekwentnie

Oto zestaw cech charakteryzujących wpisanie się katolików świeckich w znak sprzeciwu wobec propozycji świata. Znak, którym była, jest i będzie ich działalność społeczna czyniąca zadość zasadom i normom ewangelicznym.

Jedenasty już Dzień Skupienia Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej, mający miejsce w bydgoskiej par. św. Antoniego z Padwy w dniu 26 września, poświęcony był katolickiej nauce społecznej Kościoła. Homilię podczas Mszy św. rozpoczynającej spotkanie ponad 50. członków z większości Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz konferencje, głosił ks. prob. Janusz Konysz; z pasją, znawstwem i licznymi przykładami z bieżącego nurtu życia społeczno-politycznego w Ojczyźnie.

Wierność, to niezmienna relacja z Panem Jezusem; mądrość, to znajomość podstaw społecznej nauki Kościoła, dająca konieczne zaplecze intelektualne; odpowiedzialność, to myślenie o innych i działanie z troską o nich; konsekwencja, to obowiązek aktywności na różnych polach społeczno-politycznych. Dwie konferencje – oddzielone przerwą obiadową – zostały poświęcone szczegółowemu rozwinięciu czterech zasad udziału katolika świeckiego w życiu społecznym: personalizmu, solidarności, pomocniczości oraz pluralizmu. Dzień Skupienia zakończono modlitwą koronki do Miłosierdzia Bożego, polecając Jemu losy Ojczyzny.

Doroczny Dzień Skupienia Akcji Katolickiej – obok także corocznego udziału członków w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę – należy do głównych zadań formacyjnych realizowanych przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu AK.

W dekadę działalności Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej spiętej latami 2005-2014 wpisała się szeroka panorama tematów, którym poświęcano kolejne Dni Skupienia. Prowadzili je utytułowani kościelnie i naukowo kapłani, a ich homilie i konferencje wygłaszane były z pasją i dogłębną znajomością tematów. Posługę Słowa członkom Akcji Katolickiej świadczyli: ks. Wenacjusz Żmuda (rozważania wg św. Łukasza), ks. Wiesław Łużyński (Kościół w świecie współczesnym), ks. Tomasz Głuszak (Indywidualne i zrzeszone apostolstwo kościelnego laikatu jako dwa filary posłannictwa), ks. Mirosław Gogolik (… aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele), ks. Maciej Tyckun (Otoczmy troską życie), ks. Roman Kneblewski (Odkrywane na nowo bogactwo tradycji katolickiej), ks. Zygmunt Zaborowski (Trwajcie mocni w wierze), ks. Krzysztof Panasiuk (Sakramenty Kościoła), ks. Michał Adamczyk (Powrócić do Boga – do siebie – do świata), ks. Andrzej Marmurowicz (Poszukiwanie oblicza Chrystusa).

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor