Wydarzenia 22 May 2018 | Redaktor
Warsztaty dla Dorosłych Dzieci Alkoholików - 'Alwernia' zaprasza

Stowarzyszenie Alwernia działające przy Kapucynach serdecznie zaprasza na dwa cykle warsztatów dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Pierwszy cykl na temat poczucia własnej wartości odbędzie sie 26 maja od godz.9 do17. Drugi na temat radzenia sobie ze stresem będzie miał miejsce 16 czerwca od 9 do17.

Warsztaty odbywają się na ul.Dworcowej 87 domofon 23.Dorosłe Dzieci Alkoholików maja problemy z akceptacją siebie oraz z umiejętnością radzenia sobie ze stresem w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem ich rodzin.

Wzmacnianie procesu akceptacji samego siebie odbędzie poprzez budowanie pewności siebie i samoświadomości swoich mocnych i słabych stron.

Ćwiczenia oswajania stresu oparte będą na uważności i akceptacji dla samych siebie i otaczającego świata;umiejętność wyciszania się, bycia w chwili obecnej tu i teraz w różnych sytuacjach życiowych, radzenia sobie w trudnych i stresujących momentach w życiu, a także w relacjach z ludźmi i w relacji do samego siebie.

Na warsztaty można zapisać sie pod nr tel.693670565.

Na warsztaty zaprasza współprowadząca je

Justyna Kuś

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor