Wydarzenia 2 Dec 15:05 | Redaktor
Synod o synodalności. Odchodzenie młodych z Kościoła

fot. ilustracyjna, Pixabay

Jednym z podstawowych problemów zauważonych podczas spotkań synodalnych był brak młodzieży.

W syntezie krajowej czytamy:

"Wspólne podróżowanie dzieje się w pierwszym rzędzie w rodzinach. Rodzina jest pierwszym, domowym Kościołem, jest odpowiedzialna za przekazywanie wiary. Stawiamy sobie dramatyczne pytanie, czy nasz Kościół obejmuje również nasze rodziny (nasz Kościół domowy), a przede wszystkim czy jest w nim jeszcze młodzież. Co zrobić, aby nie utracić młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy nawet jeśli wyszli z rodzin wierzących, nie chcą dalej iść drogą Kościoła i nie identyfikują się z nim?"

 Problem odchodzenia młodych ludzi od Kościoła pojawia się nie tylko w polskiej syntezie, ale przewija się również w wielu innych syntezach krajowych. Jest to więc problem całego Kościoła Katolickiego. Jednak w naszym kraju różnica w religijności dorosłych i młodzieży jest szczególnie duża. 

Celebrans: Prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? 
Rodzice: Jesteśmy tego świadomi. 
Celebrans: (Zwracając się do chrzestnych, pyta ich): Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku? 
Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

[Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom]

Być może, my świeccy, zapomnieliśmy o odpowiedzialności nas, rodziców za wychowanie w wierze naszych dzieci. Być może zbyt łatwo przerzuciliśmy tą odpowiedzialność na księży i katechetów (na pewno piszący te słowa z pokorą przyznaje się do tego błędu).

Trzeba wierzyć jednak, że nie jest za późno i, z Bożą pomocą, możemy naprawić swoje błędy. Dlatego w serwisie synod.org.pl powstała strona zawierającą linki do wartościowych stron o przekazywaniu wiary w rodzinie, wychowywaniu dzieci, relacjach w rodzinie, małżeństwie.

 

red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor