Wydarzenia 11 Jan 2016 | Redaktor
Symbole ŚDM w Bydgoszczy!

Od bydgoskiej parafii św. Mikołaja w diecezji bydgoskiej 10 stycznia rozpoczęła się peregrynacja Krzyża Roku Świętego i ikony Matki Bożej „Wybawicielki Ludu Rzymskiego” (Salus Populi Romani).

Do 22 stycznia symbole Światowych Dni Młodzieży będą przyjmowane m.in. przez parafie, szkoły, uczelnie, przedszkole, szpitale, hospicja, zgromadzenia zakonne, a także władze Bydgoszczy.

Krzyż oraz ikona zostały wniesione przez młodych, zaangażowanych w przygotowania do wyjazdu na spotkanie z papieżem w Krakowie. – Czym jest symbol? – pytał biskup ordynariusz, nawiązując do starożytnej greki. Pasterz diecezji, tłumacząc znaczenie greckiego „symbolein”, zwrócił uwagę na rzeczywistość świata stworzonego, materialnego, który jest odbierany przez człowieka zmysłami m.in. dotyku, wzroku, smaku, słuchu. Również na rzeczywistość transcendentną, która fascynuje, dzięki której człowiek staje się lepszy. – Krzyż nam nie tylko przypomina, ale uobecnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To, ku czemu dąży całe nasze jestestwo w tym pragnieniu życia, które się nie kończy. Życia, które ma uszczęśliwić człowieka. Symbol ikony Matki Bożej uświadamia to, co jest najbardziej oryginalne i specyficzne dla naszej wiary. Oryginalne dla chrześcijaństwa, które jest budowane na historycznych faktach, z jakimi wiążemy naszą wiarę. Wierzymy, że właśnie w tych faktach objawia się sam Bóg, który do nas przychodzi. Te symbole mają prowadzić nas do Krakowa na uroczyste spotkanie z Bogiem poprzez wspólnotę młodych pod przewodnictwem samego papieża Franciszka – dodał biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

W czasie obchodów Światowych Dni Młodzieży symbole są obecne w miejscu centralnych wydarzeń. W okresie przygotowań pielgrzymują po kraju, który organizuje spotkanie młodych. – Jako parafia zostaliśmy wyróżnieni poprzez to, że w tym miejscu zaczyna się peregrynacja. Jestem zaangażowana w wolontariat ŚDM i mam zamiar uczestniczyć w spotkaniu w Krakowie – powiedziała Justyna Genczelewska, która zaprezentowała zebranym w świątyni symbolikę ikony Matki Bożej.

Symbole zostaną przekazane diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 23 stycznia. – Peregrynacja jest wielką szansą dla młodzieży. Jeśli widzimy przy tym krzyżu setki tysięcy młodych ludzi, którzy zawierzają swoją codzienność Panu, doświadczamy przede wszystkim mocy Bożego miłosierdzia – zakończył koordynator Światowych Dni Młodzieży w diecezji ks. dr Waldemar Różycki.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor