Wydarzenia 24 Oct 2016 | Redaktor
Symbol Bożej Opatrzności trafił do Sanktuarium Zawierzenia

Z udziałem bp. Pawła Cieślika i bp. Bogdana Wojtusia, kapłanów, sióstr, zaproszonych gości z wielu polskich diecezji w bydgoskim Sanktuarium Zawierzenia 22 października odbyły się uroczystości poświęcenia i umieszczenia symbolu Bożej Opatrzności.

st on wyrazem wdzięczności za dar Bożego prowadzenia w historii Ruchu Szensztackiego na ziemi bydgoskiej, gnieźnieńskiej i toruńskiej, a zarazem prośbą o postawę ufności i zawierzenia Opatrzności dla każdego człowieka. – Boża Opatrzność ukazuje nam Boga miłości, Boga miłosierdzia, Boga zatroskanego o człowieka – powiedział Protektor Ruchu Szensztackiego w Polsce bp Paweł Cieślik z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który przewodniczył Eucharystii.

Z kolei biskup Bogdan Wojtuś z archidiecezji gnieźnieńskiej, który dokonał poświęcenia symbolu, pytał o duchowość wynikającą z prawdy o Bożej Opatrzności. – Przede wszystkim mamy w Bożą Opatrzność uwierzyć. Następnie poprzez bezgraniczne zawierzenie współpracować z Bogiem – mówił.

Jak podkreśliły Siostry Szensztackie, obecny rok był czasem wielkich i małych jubileuszy. – Za nami obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, pielgrzymka papieża Franciszka do ojczyzny oraz Światowe Dni Młodzieży. Poza tym trwamy w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Skupia on nas przy Bogu Ojcu i zachęca do naśladowania Jego miłosierdzia. To wszystko rozbudziło w nas pragnienie ofiarowania symbolu Bożej Opatrzności do sanktuarium na bydgoskich Piaskach – powiedziała przełożona wspólnoty s. M. Adriana Majnusz ISSM.

Do wspomnianych wydarzeń trzeba dołączyć również te świętowane przez Rodzinę Szensztacką przy Sanktuarium Zawierzenia – 70. rocznicę przybycia sióstr do Polski i 30. do Bydgoszczy, 15. rocznicę poświęcenia sanktuarium w Bydgoszczy oraz 5. rocznicę koronacji wizerunku Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Królową Zawierzenia. – Ostatnie miesiące pozwoliły nam zrozumieć, jak ważna jest nasza praktyczna wiara w Bożą Opatrzność. Jednocześnie zdaliśmy sobie sprawę z tego, jakie zadania stawia to przed nami na przyszłość – dodała Krystyna Jedynak, która wraz z mężem Markiem należy do Szensztackiego Związku Rodzin.

Symbol, który został ofiarowany do Sanktuarium Zawierzenia, ma tradycyjny kształt – taki sam, jak w Prasanktuarium w Szensztat w Niemczech. Natomiast „źrenica” została wykonana ze szlachetnego kamienia – akwamarynu. – Dlaczego ma kolor niebieski? Kolor ten w ikonografii to m.in. znak obecności Boga na ziemi i połączenia ziemi z niebem. Osoba ubrana w błękit mówi o swym pełnym poddaniu się Bogu. Dlatego barwa ta jest nazywana kolorem maryjnym i rzeczywiście nie ma i nie będzie nigdy takiej drugiej osoby jak Maryja, tak dalece i głęboko oddanej i ufającej Bogu – dodała s. M. Emanuela Hipnarowicz ISSM.

Podczas uroczystości z udziałem duchowieństwa, sióstr, zaproszonych gości i wiernych z wielu polskich diecezji, poświęcono symbole Opatrzności, które trafiły do „domowych sanktuariów”. Do ołtarza przyniesiono również stągiew, do której zostały złożone osobiste dary ofiarne, intencje, postanowienia związane z duchowym wypracowaniem symbolu Bożej Opatrzności.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor