Wydarzenia 19 Jan 06:57 | Redaktor
Święty Józef Sebastian Pelczar, biskup - patron dnia (19.01)

Święty Józef Sebastian Pelczar. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Sebastian_Pelczar#/media/Plik:Pelczar.jpg

Patronem dnia 19 stycznia jest Święty Józef Sebastian Pelczar, biskup.

Święty Józef Sebastian Pelczar

Józef Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie, w rodzinie rolników. Rodzice ofiarowali go Najświętszej Maryi Pannie, a ochrzcili 2 dni po narodzinach. Jako dziecko dorastał w religijne atmosferze, służył nawet do mszy jako ministrant. Gdy ukończył szkołę w rodzinnym mieście, zaczął naukę w Rzeszowie. Tam zdał maturę, a następnie w Przemyślu wstąpił do seminarium. W 1864 roku przyjął święcenia kapłańskie. Posługę jako wikariusz rozpoczął w Samborze, następnie skierowano go na studia w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego i teologii. Napisał wtedy też pracę pt. Życie duchowe, czyli doskonałość chrześcijańska. 
 
Do ojczyzny powrócił w 1869 roku i zaczął wykładać teologie i prawo kościelne w przemyskim seminarium, następnie w latach 1877-1899 został profesorem i rektorem Uniwersytetu Jageillońskiego. Oprócz kariery uniwerysteckiej, Józef Pelczar był także znakomitym kaznodzieją. Podczas zamieszkiwania Krakowa, wstąpił do III Zakonu św. Franciszka. W 1894 roku założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serc Jezusowego (sercanek), które miały troszczyć się o potrzebujących. W 1899 r. został biskupem pomocniczym, a 17 grudnia 1900 r. ordynariuszem diecezji przemyskiej. Dbał o edukację i wiedzę duchowieństwa i wiernych. Przeprowadził reformę dotyczącą nauki religii w szkołach podstawowych.
 
W 1901 roku powołał Kronikę Diecezji Przemyskiej, rok później założył bibliotekę i muzeum diecezjalnę i odnowił katedrę w Przemyślu. Po 179 latach przerwy zwołał synod mimo zaborów. Zmarł w Przemyślu 28 marca 1924 roku. Beatyfikował i kanonizował go św. Jan Paweł II. Relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara znajdują się w przemyskiej katedrze. W szczególny sposób święty biskup jest czczony w krakowskim kościele sercanek, gdzie znajduje się poświęcona mu kaplica.

W ikonografii św. Józef Pelczar przedstawiany jest w stroju biskupim.
 
 
Inni patroni dnia 19.01:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Basjana, biskupa (+ 413); św. Germanika, męczennika (+ 156); św. Jana, biskupa Rawenny (+ 167); bł. Marcela Spinola y Maestre, biskupa Sewilli (+ 1906); świętych męczenników: Pawła, Geroncjusza, Januarego, Saturnina, Sukcesa, Juliusza, Katusza, Pil i Germany (+ IV w.); św. Poncjana ze Spoleto, męczennika (+ ok. 160); św. Wulstana, biskupa Worcester (+ 1095)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor