Wydarzenia 12 Nov 2021 | Redaktor
Święty Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik - patron dnia (12.11)

Święty Jozafat Kuncewicz. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Jozafat_Kuncewicz#/media/Plik:St_Josaphat_Saint_of_Ruthenia.jpg

Patronem dnia 12 listopada jest Święty Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik.

Święty Jozafat Kuncewicz

Jan Kunczyc (później Kuncewicz) urodził się w 1580 roku we Włodzimierze Wołyńskim, na terenie ówczesnej Rzeczpospolitej, a dzisiejszej Ukrainy. Wychował się w prawosławnej, mieszczańskiej rodzinie, która była bardzo religijna. Ze swojego dzieciństwa Jan wspomina, jak podczas pobytu w cerkwii zobaczył spadająca z krzyża iskrę, która trafia do jego serca. Od tamtego momentu pokochał liturgię i przez kolejne lata nie opuszczał nabożeństw cerkiewnych. Uczęszczał do szkoły katedralnej, w której nauczył się pisać w i czytać po polsku i staro-cerkiewno-słowiańsku. Rodzice wysłali go by terminował na kupca w Wilnie. Tam zetknął się z unitami, czyli katolikami obrządku wschodniego. Jan zbliżył się wówczas do grekokatolików, przyjaźnił się z grekokatolickimi uczonymi. W 1604 roku wstąpił do bazylianów, jedynego w Polsce grekokatolickiego zakonu i złożył śluby, przyjmując imię Jozafat. Jako zakonnik studiował na Akademii Wileńskiej filozofię, teologię, język starosłowiański i liturgię. W 1609 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a po 4 latach został przełożonym kościoła i klasztoru bazylianów w Wilnie.

W 1617 roku mianowano Jozafata na arcybiskupa Połocka, a święcenia biskupie otrzymał 12 listopada 1618 roku w Wilnie. Wspomina się go jako niezwykle skromnego duchownego, który mimo wysokiej funkcji nosił habit zakonny, nie jadł mięsa, udzielał swoją izbę bezdomnym. Z zapałem głosił słowo Boże i pomagał chorym i biednym. Ogłosił także konstytucje, zawierająca przepisy dobrego postępowania i kar dla łamiących prawo. Sporządził katechizm, jako podstawę do nauczania, dla gorzej wykształconych duchownych. Jego duża aktywność spotkała się z wrogością ze stronych prawosławnych, którzy nazywala Kuncewicza zdrajcą Cerkwi. Gdy Jozafat udał się na sejm do Warszawy, podburzono przeciwko niemu wszystkie miasta w jego diecezji. 12 listopada 1623 został napadnięty, zmaltrerowany i zabity. Jego męczeństwo poruszyło całą katolicką Polske. Szybko rozpoczęto jego proces kanoniczny. Już w 1643 roku beatyfikował go papież Urban VIII, a kanonizował w 1867 roku papież Pius IX. Papież Pius XI wydał ku jego czci encyklikę Ecclesiam Dei admirabili.


W ikonografii św. Jozafat Kuncewicz przedstawiany jest w stroju biskupim rytu wschodniego. Jego atrybutem jest topór.W ikonografii św. Jozafat Kuncewicz przedstawiany jest w stroju biskupim rytu wschodniego. Jego atrybutem jest topór.
 
Inni patroni dnia 12.11:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Suzo, w Hiszpanii - św. Emiliana de la Cogolla, jednego z najsłynniejszych ascetów doby wizygockiej. Zmarł w swej pustelni w roku 574.

W Deventer, w Holandii - św. Lebuina. Jak inni misjonarze tej epoki pochodził z Anglii. Wyprawiał się do Fryzów i Sasów. Zmarł około roku 785. Czczą go po dzień dzisiejszy w diecezji utrechckiej.

oraz:

świętych biskupów i męczenników Aureliusza i Publiusza (+ II/III w.); bł. Gabriela Ferretti, prezbitera (+ 1456); bł. Jana "Della Pace", zakonnika (+ 1332); św. Kuniberta z Kolonii, biskupa (+ 660); św. Nila, opata (+ V w.)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor