Wydarzenia 9 Aug 2022 | Redaktor
Święta Teresa Benedykta od Krzyża, dziewica i męczennica - patron dnia (09.08)

Święta Edyta Stein. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Edyta_Stein#/media/Plik:Saint_Edith_Stein.jpg

Patronką dnia 09.08 jest święta Teresa Benedykta od Krzyża, dziewica i męczennica, patronka Europy.

Święta Teresa Benedykta od Krzyża

Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 roku we Wrocławiu. Jest córką wierzących Żydów: Augusty i Zygmunta, z domu Courant.  Niedługo po urodzeniu Edyty, zmarł jej ojciec, a rodzinny interes przejęła matka. Edyta rozpoczęła naukę w wieku 6 lat, a w wieku 14 lat wyjechała do starszej siostry. W tym czasie jej religijne życie uległo osłabieniu. Wróciła do domu, gdzie podjęła dalszą naukę, a wieku 20 lat określała się jako ateistka. W 1911 roku zdała maturę i zaczęła studia filozoficzne we Wrocławiu. Następnie wyjechała do Getyngi studiować fenomenologię. "Poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą" - pisała później. Zaczęła pisać doktorat, jednak pracę nad nim przerwał wybuch wojny.


Święta Teresa Benedykta od Krzyża

Edyta Stein została pielęgniarką i pomagała zakaźnie chorym w ramach Czerwonego Krzyża. Po pół roku, została zwolniona z służby. W 1915 roku złożyła egzamin z propedeutyki filozofii, historii i niemieckiego, a następnie wykładała te przedmioty w gimnazjum. W 1916 roku została asystentką profesora we Fryburgu, a rok później została u niego doktorem. Przez przyjaźnie z uczniami profesora, poświęcała się filozofii. Poprzez Maxa Schelera poznała idee katolickie.

 

W 1921 roku nawróciła się, czytając autobiografię doktorki Kościoła, św. Terese z Avili. Dzięki tej książce znalazła Boga i Jego miłosierdzie. 1 stycznia 1922 roku przyjęła chrzest i otrzymała imię Teresa. Twierdziła, że dzięki wierze poczuła się znów Żydówką. W 1923 roku przystąpiła do bierzmowania. W klasztorze Sióstr Dominikanek św. Magdaleny rozwijała się duchowo, będąc nadal nauczycielką. W latach 1923-1931 wykładała w liceum. W 1932 roku wykładała na Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze, gdzie chciała łączyć naukę i wiarę. Wnikliwie studiowała dzieła św. Tomasza z Akwinu i za pomocą metod fenomenologicznych chciała objaśniać elementy jego mistyki. Święta Teresa Benedykta od Krzyża

Gdy władzę w Monasterze przejęli naziści, musiała opuścic miasto. Przeniosła się do Kolonii, a następnie wstąpił do Karmelu. 15 kwietni 1933 roku otrzymała kamelitański habit. Po nowicjacie przyjęła imię Benedykta od Krzyża, bowiem bardzo chciała mieć udział w cierpieniu Chrystusa. Jako karmelitanka tworzyła teologiczne dzieło Wiedza krzyża, jednak go nie skończyłą. Śluby wieczyste złożyła 21 kwietnia 1938 roku. Gdy nazizm objął zasięgiem całe niemcy, Benedykta wyjechała do Echt w Holandii ze względu na żydowskie pochodzie. 2 sierpnia 1942 roku została aresztowana i internowana w obozie Westerbork. 7 sierpnia deportowano ją wraz z siostrą do Auschwitz, a dwa dni później zagazowano je i spalono. Edytę Stein 1 maja 1984 roku beatyfikował ją św. Jan Paweł II, a kanonizował w 1988 roku. 1 października 1999 roku ogłoszona została patronką Europy.

Inni patroni dnia 09.08:

  •  Święta Irena, cesarzowa
  •  Święta Marianna Cope z Molokai, zakonnica
  •  Błogosławiony Jan Guarna z Salerno, prezbiter
  •  Błogosławiony Jan z Alwerni, prezbiter
  •  Błogosławiony Franciszek Jägerstätter, męczennik

 

Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Kalabrii - św. Falka, pustelnika. Był jednym z tych eremitów, którzy w rozmaitych epokach zaludniali pustkowia tego ubogiego kraju. Sam żył w wieku XIV. Jego kult, żywy w okolicach, zaaprobował w roku 1893 Leon XIII.

oraz:

św. Domicjana, biskupa Chalons (+ IV w.); świętych męczenników Juliana i Marcjana (+ 729); św. Romana, żołnierza i męczennika (+ 258); świętych męczenników Sekundiana, Marcelina i Weriana (+ poł. III w.)
Źródła: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor